Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Utjecaj treninga dizanja utega klasičnim načinom na razvoj aerobne izdržljivosti - - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Utjecaj treninga dizanja utega klasičnim načinom na razvoj aerobne izdržljivosti - (/Thread-utjecaj-treninga-dizanja-utega-klasi%C4%8Dnim-na%C4%8Dinom-na-razvoj-aerobne-izdr%C5%BEljivosti)


Utjecaj treninga dizanja utega klasičnim načinom na razvoj aerobne izdržljivosti - - VS1 - 19-06-2013 09:46 PM

Utjecaj određene vrste treninga na organizam sportaša ovisi o trenažnim sadržajima koji se koriste, intenzitetu i volumenu opterećenja, kao i stanju treniranosti. Poznato je da trening namijenjen za razvoj jedne sposobnosti utječe u većoj ili manjoj mjeri i na druge sposobnosti. Ukoliko se sportaša sa slabom fizičkom pripremljenošću izloži trenažnom operatoru s prvenstvenim ciljem razvoja jedne sposobnosti, sigurno je da će ta vježba utjecati i na razvoj drugih sposobnosti. Podizanjem ukupnog stanja treniranosti isti tranažni operator sve manje utječe na razvoj sposobnosti za koje nije direktno namijenjen, odnosno njen se utjecaj ograničava na jednu ili nekoliko sposobnosti i osobina. Postoje i vježbe koje pozitivno utječu na razvoj određene sposobnosti, a istovremeno negativno na drugu sposobnost. Dobar primjer ovomu je odnos maksimalne jakosti i aerobne izdržljivosti. Zaciorski (1975.) navodi da je nespojivo istovremeno postizanje maksimalne jakosti (npr. dizanje utega) i maksimalne izdržljivosti (npr. trčanje maratona). Navedeno potvrđuje i Viru (1995.) iznoseći: «opće je prihvaćena nepodudarnost ova dva oblika treninga: trening jakosti može zakočiti poboljšanje izdržljivosti, a trening izdržljivosti može zakočiti poboljšanje jakosti». Isto tako, Weineck (1995.) nabrajajući metodske osnove za razvoj izdržljivosti navodi da ovu sposobnost treba trenirati optimalno, a ne maksimalno budući forsiranje treninga izdržljivosti može štetiti razvoju brzine i jakosti. Razlog za ovakvo nasuprotno djelovanje jakosti i izdržljivosti nalazi se u različitim adaptacijskim procesima koji se odvijaju u organizmu sportaša pod utjecajem treninga za razvoj ove dvije sposobnosti (prikaz 1.). Iz prikaza 1 vidljivo je da je za izazivanje adaptacijskih promjena neophodan podražaj u vidu naprezanja iznad određenog praga, koji će aktivirati stanični genetski aparat s ciljem povećanja sinteze bjelančevina. Gdje će u stanici doći do sinteze i koja će vrsta bjelančevina biti sintetizirana ovisi o vrsti i specifičnosti podražaja. Tako će pod utjecajem treninga aerobne izdržljivosti sinteza bjelančevina ići u smjeru povećanja broja i veličine mitohondrija te enzima aerobnog metabolizma, dok će trening jakosti dovesti do sinteze bjelančevina za povećanje broja i volumena miofibrila.

SADRŽAJ

1. UVOD………………………………………………… 4
1.1 FIZIOLOŠKE OSNOVE ADAPTACIJE
NA TRENING JAKOSTI………………………...5
1.2 FIZIOLOŠKE OSNOVE ADAPTACIJE
NA TRENING IZDRŽLJIVOSTI………………. 8

2. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA………………….. 9
3. CILJ ISTRAŽIVANJA:……………………………...12
4. METODE ISTRAŽIVANJA…………………………13
4.1 UZORAK ENTITETA…………………………….13
4.2 UZORAK VARIJABLI……………………………13
4.3 OPIS TRETMANA………………………………...14
4.4 METODE OBRADE PODATAKA……………….14
4.5 NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA…………15
5. REZULTATI .................16
6. RASPRAVA……………………………………………22
7. ZAKLJUČAK………………………………………….28
8. LITERATURA…………………………………………29