Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Primer primene programskog paketa AutoCAD-a 3D na modelovanju mašinskog sklopa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Primer primene programskog paketa AutoCAD-a 3D na modelovanju mašinskog sklopa (/Thread-primer-primene-programskog-paketa-autocad-a-3d-na-modelovanju-ma%C5%A1inskog-sklopa)


Primer primene programskog paketa AutoCAD-a 3D na modelovanju mašinskog sklopa - VS1 - 17-06-2013 06:02 PM

Danas postoje razni programi za manje ili više amatersko crtanje, pa i trodimenzionalnih objekata relativno lakog rukovanja, koji uglavnom više služe za izradu ilustracija ili prospekata nego za ozbiljno konstruisanje. Takođe postoje, nazovimo to tako, polu-profesionalni crtaći alati za građevinare, arhitekte i dr.sa raznim pomoćnim funkcijama, npr. automatsko kreiranje krovne konstrukcije, određivanje kvadrature zidova ili pripreme nekih elemenata troškova i dr. Međutim profesionalno projektovanje, posebno u mašinstvu ali i drugim tehničkim strukama, nezamislivo je bez ’’AutoCAD-a’’.

AutoCAD je najstariji program za projektovanje odnosno crtanje koji je nastao u gotovo isto vrijeme kada i PC računar. Pojavio se 1982. godine i to je bio prvi značajniji CAD program koji je mogao da radi na personalnim računarima. Iako je nastao kao DOS- bazirani program AutoCAD je izuzetno moćan i krcat mnogobrojnim mogućnostima, pa tako tehničarima i konstruktorima svih usmjerenja predstavlja nezamjenjiv alat. Kao i svaki sofisticirani program, relativno je složen za naprednije rukovanje, iako osnovna upotreba nije tako zahtjevna. U vrijeme kada je nastao većina programa za tehničko crtanje je radila na moćnim stanicama ili čak na velikim računarima (engl. mainframe). Uspjeh AutoCAD-a se prepisuje njegovoj čuvenoj otvorenoj arhitekturi. Veliki deo njegovog izbornog koda predstavlja običan (ASCij) tekst koji korisnik lako može da prilagodi svojim potrebama. Podrška programskom jeziku AutoLISP, a sada i jeziku Visual Basic for Applications (VBA), ugrađen je da bi korisnik mogao da programira AutoCAD.

Zbog svega toga, AutoCAD je postao najfleksibilniji program za crtanje, primjenjiv u svim oblastima rada. Pored engleskog ovaj program podržava mnoge druge jezike, uključujući i pojedina nelatinična pisma, tako da AutoCAD gotovo i da nema ozbiljne konkurencije.

AutoCAD firme Autodesk najčešće je korišćen program za tehničko čišćenje. Dovoljno je reći da se ovaj program koristi u svim oblastima crtanja, u više od 150 zemalja gdje je registrovano više od 4 miliona njegovih korisnika. Među kompanijama koje proizvode softver za personalne računare, Autodesk je na četvrtom mestu u svetu po veličini. Prema ovoj kompaniji akronim CAD označava projektovanje pomoću računara (engl. Computer Aided Design), ali može da znači i crtanje pomoću računara (engl.Computer aided drafting ; drawing).

Sadžraj
1. NAMENA I PRIMENA “AutoCAD-a 3D” U INŽENJERSKOJ PRAKSI 1
1.1 Osnovna terminologija: 1
1.2 O instalaciji AutoCAD-a: 2
2. OPIS NAJČEŠĆE KORIŠĆENIH ALATA ’’AutoCAD-a 2D’’ (UPOZNAVANJE SA INTERFEJSOM) 3
2.1 Površina za crtanje 7
2.2 Komandna linija 8
2.3 Statusna traka (linija): 9
2.4 Slojevi – Layers 12
2.5 Parametri konfiguracije i organizacije ( Startup ): 15
2.6 Palete alatki (najčešće korišćene alatke za crtanje u 2D) 24
3. OPIS NAJČEŠĆE KORIŠĆENIH ALATA ’’AutoCAD-a 3D’’ 46
3.1 Radno okruženje u 3D 47
4.IZRADA MAŠINSKOG SKLOPA 57
4.1 Podešavanja AutoCAD – a 58
4.4. Modelovanje zakovaka 64
4.5. Sklapanje sklopa 66
ZAKLJUČAK 68
LITERATURA 70