Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Saobraćajna sredstva drumskog saobraćaja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Saobraćajna sredstva drumskog saobraćaja (/Thread-saobra%C4%87ajna-sredstva-drumskog-saobra%C4%87aja)


Saobraćajna sredstva drumskog saobraćaja - derrick - 04-06-2013 11:48 PM

UVOD

Veliki broj proizvoda bio bi bezvredan da ne postoji razvijena transportna mreža.Transportne troškove ne treba gledati kao prepreku rastu produktivnosti, već obrnuto: oni povećavaju produktivnost privrede jer utiču na specijalizaciju lokacije proizvodnje. Razvoj saobraćaja podstiče prostornu interakciju preko specijalizacije lokacija jer ona zahteva poboljšanje transporta kako bi se povezala mesta proizvodnje i mesta potrošnje. Sve to za posledicu ima modernizaciju saobraćaja i rast produktivnosti i efikasnije korišćenje kapitala.

Saobraćaj predstavlja raznoliki i složen sistem transportnih sredstava koje su ljudi i priroda podarili čovečanstvu, povezujući prostorno vremenski ljude, gradove kulture. Saobraćaj je uvek bio jedano presudnih faktora za realizaciju ciljeva željenog ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja pojedinih zemalja, regiona i naroda. Transportnu revoluciju, koja je u toku i koja po svojim efektima može da se poredi sa industrijskom, obeležavaju procesi deregulacije, partnerstva saobraćajnih vidova,slobodan izbor prevoznika i prevoznog puta, harmonizacija transportnih propisa, ubrzan razvoj transporta sa tendencijom da se željeni transport obavi poštujući zahteve u pogledu ekonomičnosti, kvaliteta, bezbednosti, pouzdanosti i komfora.

SADRŽAJ

UVOD....................3
1.VRSTE SAOBRAĆAJA.................4
2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ..................................5
2.1.Podela i karakteristike drumskog saobraćaja........8
2.2.Najvažniji elementi drumskog saobraćaja............9
3. DEFINICIJE I PODELE VOZILA.............10
3.1.Podela drumskih vozila..........10
3.2. Drumska vozila..............................11
ZAKLJUČAK.................................................16
LITERATURA...................................17