Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Satelitski telekomunikacioni sistemi danas - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Satelitski telekomunikacioni sistemi danas (/Thread-satelitski-telekomunikacioni-sistemi-danas)


Satelitski telekomunikacioni sistemi danas - derrick - 04-06-2013 11:40 PM

UVOD

Bežično okruženje sastoji se od puno aplikacija i proizvoda kojima se obezbeđuje ogromno poslovno i korisničko tržište, a koje moraju da odgovaraju stalnim promenama u metodama rada i stilu života. Takođe, postoji zahtev za povećanom produktivnošću. Tehnologija se usavršava drastičnom brzinom. Nove kombinacije hardvera i softvera sa većim mogućnostima, manji kompjuteri, manji radio uređaji, manje antene, bolje mreže i bolje međumrežno povezivanje podstiču ovu ekspanziju.

Sateliti pružaju mnogostruke načine obezbeđivanja bežičnih interaktivnih uluga prenosa podataka, usluga mobilnih komunikacija, usluga video emitovanja i širokopojasnih usluga. Dva važna trenda-rastuća potreba za mobilnim komunikacijama i potreba za pristupom na Internet nameću temu dvosmernih komunikacija preko satelita. Sateliti prenose pozive preko okeana i do predela u kojima infrastruktura ne raspolaže zemaljskim vezama. Drugi satelitski sistemi emituju program (zvuk i video) milionima gledalaca. Sateliti, takođe, mogu obezbediti satelitske veze personalnim računarima, oslobađajući ih ograničenja koje nameće telefonska mreža, kablovska televizija ili drugi bežični načini prenosa, a može da ponudi i mogućnost dvosmernih interaktivnih servisa.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 SATELITSKI SERVISI I SATELITSKA KOMUNIKACIJA 5
2.1 Razvoj satelitskih komunikacija 6
2.2 Korisničke potrebe i kriterijumi 7
2.3 Nisko-orbitni sateliti za telekomunikacije 8
2.4 Srednje-orbitni sateliti za telekomunikacije 9
2.5 Visoko-orbitni sateliti za telekomunikacije 10
3 PRIMENA SATELITA U TELEKOMUNIKACIJAMA 11
3.1 Telefonija 11
3.2 Radio-televizija 11
3.3 GPS 14
3.4 Mobilne tehnologije 15
3.5 Multimedijalne širokopojasne komunikacije 15
3.6 Satelitski pristup Internetu 17
4 SATELITSKI SISTEMI NOVE GENERACIJE 18
5 ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 23