Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sportska rekreacija na kruzerima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Sportska rekreacija na kruzerima (/Thread-sportska-rekreacija-na-kruzerima)


Sportska rekreacija na kruzerima - derrick - 04-06-2013 10:21 PM

UVOD

Suština i cilj sportske rekreacije jeste da omogućiti optimalne uslove i mogućnosti savremenom čovjeku da kroz raznovrsne sportsko-rekreativne aktivnosti: zadovoljava svoju biopsiho-sociološku potrebu za kretanjem i igrom; sadržajnije, korisnije i kreativnije provodi slobodno vrijeme, čuva i unapređuje zdravlje; održava vitalnost, životni i radni optimizam; održava i unapređuje svoje opšte fizičke, funkcionalne i radne sposobnosti, otklanja prevremenu pojavu starenja i produžava aktivni radni vijek i kreativnost do duboke starosti. Kao značajan sadržaj slobodnog vremena sportska rekreacija podrazumjeva aktivno, stvaralačko, a nikako pasivno-posmatračko učešće u sportsko-rekreativnim aktivnostima. Za naše društvo je izuzetno značajna i prihvatljiva humanistička funkcija rekreacije, koja ima za cilj da radnom čovjeku u toku procesa rada obezbjedi zadovoljenje objektivne potrebe ovoga područja. Na osnovu ove koncepcije, izvedena je opšta definicija rekreacije: To je slobodno izabrana, individiialna ili organizovana društvena djelatnost, koja sredstvima fizičkog vježbanja i sportsko rekreativnim aktivnostima omogućuje ljudima aktivan odmor i zdravu zabavu i razonodu, koja im pomaže da održe dobro zdravlje, fizičku i radnu kondiciju i da ispolje svoje stvaralaštvo, koje im je specijalizovanim radom u velikoj mjeri uskraćeno.

Savremeni trendovi na međunarodnoj turističkoj sceni uslovili su takav tehničko-tehnološki i organizaciono-kadrovski razvoj brodova za kružna putovanja da su oni danas koncipirani kao luksuzni ploveći hoteli (floating hotels) i odmarališta gdje je boravak ispunjen raznolikim ponudama i brojnim zabavnim, sportskim, rekreativnim, kulturnim aktivnostima i drugim sadržajima te, sami po sebi, predstavljaju ''pokretnu turističku destinaciju'' (mobile/floating resort), odnosno cilj putovanja turista (primarna destinacija), dok sve usputne destinacije u kojima se pristaje postaju sekundarne.

Sadržaj

UVOD 3
1 Kruzeri kao destinacija i mjesto aktivnog odmora 5
2 Program sportske rekreacije na kruzerima 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16