Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sukob u agenciji Building and Dreams - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Sukob u agenciji Building and Dreams - hr (/Thread-sukob-u-agenciji-building-and-dreams-hr)


Sukob u agenciji Building and Dreams - hr - derrick - 04-06-2013 09:26 PM

UVOD

Socijalni sukobi predstavljaju uvijek aktualnu temu jer ne postoji društvo koje se nije suočilo, ili se još uvijek suočava s njima. To se naročito može reći za naše društvo čija je povijest prepuna sukoba, od kojih se veliki broj njih završavao prolijevanjem krvi. Socijalni konflikti su sve samo ne jednostavni za objašnjavanje. O tome govori i činjenica da postoje mnoge teorije i mnogo različitih pristupa koji se bave njima.

Veliki broj teorija, međutim, izgleda da više pridonosi udaljavanju od samog objašnjenja konflikta nego njegovom razumijevanju. Treba prilikom objašnjenja konflikata imati u vidu da su to vrlo kompleksni fenomeni. Svaki sukob je različit, jedinstven, i zahtijeva posebno proučavanje. Oni se ne smiju po svaku cijenu umetati u neku teoriju koja im u osnovi ne odgovara. Treba, ipak, istaći ogroman znanstveni doprinos svih teorija koje su se bavile konfliktom u razvoju znanstvenog saznanja o njima, mada ih ne treba plastično primjenjivati.

Sadržaj

UVOD 3
1 Sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 4
1.1 Uzroci sukoba u Agenciji „Building and Dreams“ 5
1.2 Faze sukoba u Agenciji „Building and Dreams“ 7
2 Vrste sukoba Agenciji „Building and Dreams“ 13
2.1 Međuosobni sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 14
2.2 Intergrupni sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 15
2.3 Funkcionalni sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 15
2.4 Nefunkcionalni sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 16
3 Kako upravljati sukobom u Agenciji „Building and Dreams“ 16
3.1 Stilovi rješavanja sukoba na primjeru Agencije „Building and Dreams“ 21
3.2 Kako riješiti sukob u Agenciji „Building and Dreams“ 23
ZAKLJUČAK 25
LITERATURA 27