Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tehnološki postupci montaže - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Tehnološki postupci montaže (/Thread-tehnolo%C5%A1ki-postupci-monta%C5%BEe)


Tehnološki postupci montaže - derrick - 04-06-2013 04:00 PM

Uvod

Pod pojmom ''montaža'' podrazumjeva se proces čiji je cilj dobijanje složenog proizvoda od sastavnih dijelova. Radni predmet završne montaže je proizvod, a radni predmeti predmontaže su sklopovi najrazličitije vrste. Proizvod je neposredni materijalni izraz procesa rada sistema, zapravo to su složeni objekti koji nastaju u toku procesa proizvodnje – obrade i montaže.

Da bi konstruisali proizvod koristimo razne principe. Jedan od tih principa je i modularni princip montaže. Modularni princip u konstruisanju proizvoda odlikuje se podjelom prizvoda na cjeline koje se nazivaju modulima.
Proces montaže u velikoj mjeri zavisi od konstrukcije proizvoda, sklopova i sastavnih dijelova, koje treba montirati.
Pogodnost proizvoda za montažu je određena oblikom proizvoda i vrstom materijala, funkcijama koje proizvod treba da realizuje kao i principom rada koji je usvojen za ostvarivanje ovih funkcija. Struktura proizvoda direktno utiče na strukturu procesa montaže (slika 1.). Podjela proizvoda na sklopove ima za posljedicu odgovarajuću podjelu, odnosno rješavanje procesa montaže u relativno samostalne parcijalne procese i predstavlja osnovnu pretpostavku za prostorno i vremensko razdvajanje procesa montaže sklopova i završne montaže, a time i za odgovarajuću podjelu rada.

Sadržaj

1 Uvod 2
2 Modularni princip kao osnova za konstrukciju proizvoda 4
3 Izbor varijante i razvoj idejnog rješenja tehnloškog sistema za operaciju 6
4 Oblikovanje kompleksnog tehnološkog sistema 7
4.1 Modul za povezivanje (transport) 8
4.2 Moduli za skladištenja 9
4.3 Modul za upravljanje 12
5 Oblikovanje idejnog rješenje kompleksnog sistema za montažu 12
6 Izbor optimalne varijante tehnološkog sistema i tehnološkog postupka montaže 14
7 Literatura 16