Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Teorija kretanja motornih vozila - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Teorija kretanja motornih vozila (/Thread-teorija-kretanja-motornih-vozila)


Teorija kretanja motornih vozila - derrick - 04-06-2013 03:48 PM

UVOD

Osnovni zadatak teorije kretanja vozila je proučavanje dejstva sila na vozilo, odnosno njihovih uzroka i posledica. Prva podela ove oblasti može se izvršiti prema karakteru podloge po kojima se vozilo kreće, pa se posebno razmatraju:
• teorija kretanja po tvrdim podlogama (drumska vozila), i
• teorija kretanja po mekim podlogama (vanputna vozila).

U proučavanju kretanja vozila po mekim podlogama, uzimanje u obzir mehaničkih osobina zemljišta, pre svega njegovih napona i deformacija po kretanju, od suštinskog je značaja. S obzirom naraznovrsnost tipova zemljišta, velik broj uticajnih parametaračije je su varijacije u realnim uslovimačesto intenzivne i stohastičke (vlažnost, prostorna raspodela mehaničkih svojstava...), a na kraju i zbogkompleksnog naponsko – deformacijskog ponašanja mekog zemljišta, kretanje vanputnih vozila proučava se u okviru posebne discipline, koja ovde neće biti dalje razmatrana.U proučavanju kretanja drumskih vozila, vozilo se kreće po nedeformabilnoj podlozi odnosnomehanička svojstva podloge su takva da se njene deformacije pod uticajem vozila mogu zanemariti.Disciplina koja proučava kretanje vozila po tvrdm podlogama se uobičajeno naziva dinamika vozila.

SADRŽAJ

UVOD 3
1. KRETANJE 4
1.1. Rеlаtivnоst krеtаnjа 4
1.1.1. Principi rеlаtivnоsti krеtаnjа 4
1.2. Vrstе krеtаnjа 6
1.3. Moguća kretanja vozila 6
2. OSOVINSKE REAKCIJE VOZILA U MIROVANJU NA PODLOZI POD UZDUŽNIM NAGIBOM 8
3. OSNOVNI POJMOVI UZDUŽNE DINAMIKE VOZILA 10
3.1. Model vozila i pretpostavke 10
3.2. Sile koje deluju na vozilo u opštem slučaju kretanja i osnovni geometrijski parametri 10
3.3. Mehanika kotrljanja elastičnog točka po krutoj podlozi 12
3.3.1. Vertikalna reakcija elastičnog točka u mirovanju 13
3.3.2. Elastični točak pri kotrljanju 14
3.3.3. TANGENCIJALNA REAKCIJA TOČKA 17
4. OTPORI KRETANJA 18
4.1. Otpor kotrljanja točka 18
FAKTORI KOJI UTIČU NA VREDNOST KOEFICIJENTA OTPORA KOTRLJANJA 19
Uticaj eksploatacionih parametara 19
Uticaj konstruktivnih parametara 20
4.2. Otpor vazduha 21
4.3. Otpor uspona 22
4.4. Otpor inercije 22
4.5. Otpor priključnog vozila 23
UMESTO ZAKLJUČKA 24
4.6. PRORAČUN STALNIH OTPORA (RF i RV) 24
LITERATURA 26