Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljački tim sportske organizacije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Upravljački tim sportske organizacije (/Thread-upravlja%C4%8Dki-tim-sportske-organizacije)


Upravljački tim sportske organizacije - derrick - 04-06-2013 03:15 PM

UVOD

Sport je predmet čovekovog slobodnog i radnog vremena i njegove težnje da obezbedi zadovoljenje svojih fizičko-fizioloških i duhovnih potreba. Na tom putu oblikovanja tela i duha, nailazi na izraženu neophodnost prisustva i drugih ljudi, u različitim svojstvima i ulogama, bez kojih ni jedan pojedinac ne bi mogao na odgovarajući način da zadovolji svoje potrebe. Udruživanje ljudi u grupe, radi ostvarivanja ciljeva i potreba pojedinca, kao jedinki ili članova grupe, imanentno je u sportu i čine ga upravo izrazitim predstavnikom onih aktiovnosti u kojima se bez ljudske uzajamnosti i različitih relacija među njima, ne mogu zamisliti bilo kakve akcije.

Za čoveka u sportu, drugi je mera sopstvene vrednosti, koju iskazuje u takmičenju. Vežbanje za sportistu je najznačajnija, osnovna funkcija sportiranja. Prosto vežbanje bez stručnih i nučnih značajnih procesa u njemu je za čoveka isto što i za Sizifa guranje kamena uz strminu. Čovekovo prisustvo u sportu nije oslobođeno unošenja materijalnih dobara u sportske procese kao "inputa", neophodno za ostvarivanje krajnjih ciljeva. To, dakle, ukazuje da čovek ma koliko bio slobodan, svoju egzistencijalnu potrebu da od sebe nešto više učini ne može ostvariti bez prisustva drugih ljudi, bilo da se radi o sportskim istomišljenicima iz grupe, ili sebi suprostavljenim drugim sportistima, ili onim ljudima koji brinu o svim činiocima ulaznih elemenata u sportskim procesima.

Sadržaj

1 UVOD 2
1.1 Koncept upravljanja preduzećem 3
1.2 Struktura sportske organizacije 7
1.3 Definisanje strukture sportske organizacije 9
1.4 Upravljački tim sportske organizacije 11
1.4.1 Analiza okruženja tima sportske organizacije 13
1.4.2 Izrada plana i aktivnosti tima sportske organizacije 14
1.4.3 Biznis plan upravljačkog tima sportske organizacije 14
2 ZAKLJUČAK 16
3 LITERATURA 19