Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uzrok i suzbijanje maloljetničke delinkvencije - primer prijave magistarskog rada - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uzrok i suzbijanje maloljetničke delinkvencije - primer prijave magistarskog rada (/Thread-uzrok-i-suzbijanje-maloljetni%C4%8Dke-delinkvencije-primer-prijave-magistarskog-rada)


Uzrok i suzbijanje maloljetničke delinkvencije - primer prijave magistarskog rada - derrick - 04-06-2013 02:57 PM

Teorijsko-metodološki dio

Problem istraživanja

Krivična sankcija koja se izriče maloljetniku je po svojoj suštini i ciljevima mjera pomoći i zaštite. Smisao njenog izricanja je da, uzimajući u obzir lična svojstva maloljetnika, obezbjedi njegovo vaspitanje, prevaspitanje i pravilan razvoj. Prema zakonu, svrha vaspitnih mjera i maloljetničkog zatvora, u okviru opšte svrhe krivičnih sankcija jeste da pružanjem zaštite i pomoći maloljetnim učiniocima krivičnih djela, vršenjem nadzora nad njima, njihovim stručnim osposobljavanjem i razvijanjem njihove lične odgovornosti, obezbjedi njihovo vaspitanje, prevaspitanje i pravilan razvoj.

Poštujući princip individualizacije zakonodavac određuje okolnosti koje sud treba da uzme u obzir prilikom odlučivanja koju će vaspitnu mjeru izreći maloljetniku. Te okolnosti su: uzrast maloljetnika, stepen njegove duševne razvijenosti, njegova psihička svojstva, sklonosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, dotadašnje vaspitanje maloljetnika, sredina i prilike u kojima maloljetnik živi, kao i da li mu je ranije bila izrečena neka vaspitna mjera, kazna maloljetničkog zatvora ili mjera bezbjednosti, kao i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricanje one mjere kojom će se najbolje postići svrha vaspitnih mjera .


Sadržaj

Teorijsko-metodološki dio 1
Problem istraživanja 1
Predmet istraživanja 2
Teorijska osnova istraživanja 4
Ciljevi istraživanja 5
Naučni ciljevi 5
Društveni ciljevi 6
Sistem hipoteza 7
Metode istraživanja 8
Vremenski plan istraživanja 8
Preliminarni sadržaj rada po dijelovima i cijelinama 8
Inicijalni spisak literature 9
Kraća biografija kandidatkinje 11