Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Banka pojam, vrste, funkcija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Banka pojam, vrste, funkcija (/Thread-banka-pojam-vrste-funkcija)


Banka pojam, vrste, funkcija - derrick - 02-06-2013 01:07 PM

Sadrzaj

1. Pojam i vrste banaka.............................................. 2

2.Pojam bankarstva i bankarskog poslovanja................... 3

3.Vrste bankarskih poslova........................................... 5

3.1. Podela bankarskih poslova je prema bilansno-analitičkom obel. 5
3.1.1. Aktivni bankarski poslovi..................... 5
3.1.2. Pasivni bankarski poslovi.................... 7
3.1.3. Neutralni bankarski poslovi................. 8

4. Funkcije banke.................................................. 10
5. Zakljucak......................................................... 11
6. Literatura........................................................ 12


POJAM I VRSTE BANAKA

Banka predstavlja preduzece,ali ima specifičnosti u poslovnju koja su regulisana posebnim propisima praksom,najslicnija je trgovačkom preduzecu,jer trguje novcem.
Postoje razlicite definicije banaka,a neke od njih su:

Banka je preduzece cija je glavna delatnost primanje i davanje,tj.posredovanjem kredita. To su preduzeća koja iz poverenih i slobodnih postojećih novcanih sredstava ili iz kreiranih daju zajmove,koja posreduju u platnom prometu i koja svojim klijentima cine druge usluge.

Švajcarac FELIX SOMARY je dao definiciju banke,koja glasi:Banka je ona ustanova ili preduzece kojem je uzimanje kredita u obliku novca glavno zanimanje. Banku mogu da osnuju domaca i strana pravna i fizicka lica.