Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bankarstvo u zemljama u razvoju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Bankarstvo u zemljama u razvoju (/Thread-bankarstvo-u-zemljama-u-razvoju)


Bankarstvo u zemljama u razvoju - derrick - 02-06-2013 01:05 PM

Sadržaj

UVOD ………………………………………………………………………3

Strane banke i domaći bankarski sektor – ekonomije u tranziciji…………..4

Analiza bilansa banaka u Srbiji……………………………………………...5

Transformacija bankarskog sektora u Srbiji………………………………...7

LIKVIDNOST BANAKA …………………………………………………8

Ponuda u pogledu likvidnosti………………………………………………..8

PROJEKTOVANJE LIKVIDNOSTI……………………………………10

REZERVE LIKVIDNOSTI BANAKA ………………………………….11

Rizici likvidnosti banke u tranzicionim zemljama …………………………11

Komparativna analiza likvidnosti banaka u tranzicionim državama ………12

ZAKLJUČAK ……………………………………………………………..14

LITERATURA ……………………………………………………………15UVOD

U finansijskim sistemima tranzicionih država dominantnu ulogu imaju bankarske organizacije. Iako su bankarski sistemi slabije razvijeni u tranzicionim nego u razvijenim evropskim državama, njihov značaj je veliki, zbog još uvek nedovoljno razvijenih tržišta kapitala i premalog broja ne bankovnih finansijskih institucija u tranzicionim državama.Finansijska tržišta tranzicionih država označena su kao nelikvidna i plitka.

Banke u tranzicionim državama su glavni učesnici na finansijskim tržištima. One obezbeđuju likvidnost drugim finansijskim institucijama i održavaju pouzdan platni sistem. S obzirom da su banke glavni deo finansijskih sistema tranzicionih država,neophodno je da se obezbedi stabilan i bezbedan bankarski sistem kontinuiranimpraćenjem izloženosti banke pojedinačnim vrstama rizika.