Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj i intervencija centralne banke na deviznom tržištu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Značaj i intervencija centralne banke na deviznom tržištu (/Thread-zna%C4%8Daj-i-intervencija-centralne-banke-na-deviznom-tr%C5%BEi%C5%A1tu)


Značaj i intervencija centralne banke na deviznom tržištu - derrick - 02-06-2013 12:42 PM

Sadržaj

1. CENTRALNA BANKA...........................................................3
1.1. FUNKCIJE CENTRALNE BANKE..........................................3
1.2. OSNOVNI INSTRUMENTI CENTRALNE BANKE..................4
1.3. DEVIZNO POSLOVANJE......................................................6

2. DEVIZNO TRŽIŠTE................................................................7
2.1. FINANSIJSKO TRŽIŠTE I NJEGOVA MORFOLOGIJA.............7
2.2. VRSTE FINANSIJSKOG TRŽIŠTA...........................................8
2.3. DEVIZNO TRŽIŠTE – FORMIRANJE I KARAKTER.................9
2.4. PREDMET POSLOVANJA DEVIZNOG TRŽIŠTA...................10
2.5. TRGOVINA VALUTAMA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU.............10
2.6. UČESNICI NA DEVIZNOM TRŽIŠTU....................................11

3. ZAKLJUČAK.....................................................................14

LITERATURA........................................................................15CENTRALNA BANKA

Centralna banka je banka, koja spada u najznačajnije finansijske institucije. Ona nije običan učesnik na finansijskim tržištima, već ima i regulativnu ulogu. Njena uloga je značajna na svim segmentima finansijskih tržišta, a naročito na segmentu tržišta novca, gde odredjuje nivo novčane mase i visinu kratkoročnih kamatnih stopa. Značajna uloga Centralne banke je u zaštiti ostalih učesnika na finansijskim tržištima. Emisijom kvalitetnih hartija od vrednosti i operacijama na otvorenom tržištu, Centralna banka doprinosi razvoju finansijskih tržišta.
Ona je definisana je kao samostalna i jedinstvena emisiona ustanova monetarnog sistema, odgovorna za monetarnu politiku, za stabilnost valute, finansijsku disciplinu i za obavljanje drugih poslova odredjenih zakonom.
Centralna ili narodna banka, je banka nad bankama. Njen osnovni cilj nije maksimizacija profita, već održavanje likvidnosti ekonomskog sistema, sprečavanje masovnog bankrotstva banaka, visoke nezaposlenosti i sl. Njeno poslovanje regulisano je zakonom i jedina ima funkciju emisije novca.