Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizaciona socijalizacija - Master - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Organizaciona socijalizacija - Master (/Thread-organizaciona-socijalizacija-master)


Organizaciona socijalizacija - Master - derrick - 05-03-2013 10:28 PM

Organizaciona socijalizacija

Proces socijalizacije je nadgradnja uticaja porodice na ličnost, međutim, socijalizacija ne može u potpunosti da promeni karakteristike ličnosti, koje su formirane u porodici.
Mnogi autori tvrde da je socijalizacija najbolji način usmeravanja organizacionog ponašanja. Ona, sama po sebi - daje objašnjenje zašto se zaposleni ponašaju na određeni način u organizaciji.

Važan zadatak rukovodilaca je da shvate socijalizaciju zaposlenih kao jedan od ključnih zadataka rukovodećeg kadra i da velika odgovornost, u tom smislu, leži na njima. Naročito kada se radi o pripravnicima.
Socijalizacija novih radnika obuhvata prihvatanje novih normi, vrednosti i oblika ponašanja koji su zajednički prihvaćeni od ostalih članova organizacije. Organizaciona socijalizacija traje neprekidno od ulaska do napuštanja organizacije.
Agensi socijalizacije:
1. Porodica
2. Škola
3. Društvo (vršnjaci)
4. Mediji
5. Posao

Sadržaj

1 Organizaciona socijalizacija 3
2 Socijalizacija i orijentacija zaposlenih 5
2.1 Svrha socijalizacije i orijentacije 6
2.2 Uobičajene faze socijalizacije i orijentacije 7
2.3 Postavljanje efikasnog sistema socijalizacije i orijentacije 8
2.4 Oblici orijentacije 9
3 Reakcije na organizacionu socijalizaciju 10
3.1 Proizvodna, radna adaptacija 11
4 Istraživanje 12
5 Stres kao posledica loše adaptacije u novoj radnoj sredini 13
5.1 Stres 13
5.2 Izvori stresa i reakcije na stres 14
5.3 Nivoi pojavljivanja posledica stresa 16
5.4 Upravljanje stresom 17
5.5 Efekti stresa na učinak 18
5.6 Efekti i posledice stresa 19
5.7 Stres na radu 20
5.8 Unutrašnji činioci stresa na radu 20
5.9 Spoljašnji faktori stresa na radu 21
5.10 Izvori stresa na radu 21
6 Kakve mogućnosti zaštite od stresa postoje? 24
6.1 Prevazilaženje (upravljanje) stresa na radu 25
6.2 Strategije prevladavanja stresa 26
6.3 Kratkoročne tehnike za savladavanje stresa 27
6.4 Dugoročne tehnike za savladavanje stresa 28
7 Emocionalna inteligencija kao pomoć u prevazilaženju stresa 30
7.1 Emocionalna inteligencija 30
7.2 Emocionalna inteligencija obuhvata 31
7.3 Pojam emocionalne inteligencije 31
8 Razgovor za posao 36
8.1 Razgovor za posao, greške koje pravi druga strana 40
8.2 Prvi dan na novom radnom mestu 41
8.3 Prvi dan na poslu – izvor podataka za menadžere 42
9 Zaključak 44