Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Integralni transportni sistem - diplomski rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Integralni transportni sistem - diplomski rad (/Thread-integralni-transportni-sistem-diplomski-rad)


Integralni transportni sistem - diplomski rad - derrick - 03-03-2013 12:45 PM

UVOD

Da bi došlo do pojma integralni transportni sistemi moramo se nakratko osvrnuti na ulogu i značaj međunarodnog transporta. Međunarodni transport predstavlja jednu od najznačajnijih logističkih operacija i to zbog visokih troškova koje sa sobom nosi, a delom što zauzima prvo - transport sirovina za proizvodnju i poslednje mesto - transport gotovog proizvoda do potrošača u proizvodnom procesu. Ukoliko bi došlo do zaustavljanja transporta to bi značilo zaustavljanje proizvodnje, dakle obavljanje međunarodnog transporta je od izuzetnog značaja za opstanak preduzeća na tržištu, dobro organizovanje i upravljanje procesom transporta. Kao ilustracija troškova koje sa sobom nosi transport može poslužiti procena da su troškovi transporta u SAD za 2003. godinu premašili 300 milijardi dolara, a za 2005. su premašili celih 1000 milijardi.

Luksuzni proizvodi kao što su na primer nakit i elektronika imaju niske transportne troškove (% u prodajnoj ceni), pošto su male mase i malih gabarita, tako da je moguće prevesti veliku količinu takvih proizvoda i podeliti ukupne troškove transporta na velik broj jedinica. Na osnovu ovoga je evidentno da jće jedinicu transportovane robe opterećivati mali deo ukupnih transportnih troškova, koji, usled, visoke cene tekvih proizvoda, predstavlja jako malo relativno povećanje cene proizvoda. Suprotno ovoj vrsti robe, ugalj, željezna ruda, bazna hemija, itd. imaju relativno visoke transportne troškove, što dovodi do apsurdne situacije: cena skupih proizvoda se minimalno uvećava usled transportnih troškova, dok troškovi transporta predstavljaju gotovo najveći deo cene jeftinih proizvoda.

Sadržaj

UVOD 1
1 Pojam i značaj integralnog transporta 4
1.1 Osobine integralnog transporta 4
1.2 Uloga i značaj integralnih transportnih sistema 5
2 Struktura integralnog transportnog sistema 8
2.1 Osnovna podela integralnih transportnih sistema 11
2.2 Osnovna podela transportnih tehnologija 12
2.3 Konvencija o multimodalnom transportu 13
2.4 Drumski transport kao deo integralnog transportnog sistema 15
2.5 Tehničko-tehnološke karakteristike integralnih transportnih sistema u drumskom prometu 16
2.5.1 Drumska vozila u integralnom transportu 17
2.6 Železnički transport kao deo integralnog transportnog sistema 20
2.6.1 Karakteristike integralnih transportnih sistema u železničkom prometu 21
2.7 Pomorski transport kao deo integralnog transportnog sistema 26
2.7.1 Karakteristike integralnih transportnih sistema u pomorskom brodarstvu 27
2.8 Rečni transport kao deo integralnog transportnog sistema 32
2.8.1 Karakteristike integralnih transportnih sistema u rečnom brodarstvu 34
2.9 Vazdušni transport kao deo integralnog transportnog sistema 38
2.9.1 Karakteristike integralnih transportnih sistema u vazdušnom prometu 39
2.10 Kontejnerski sistem transporta - kontejnerizacija 41
2.10.1 Pojam, suština i istorijat kontejnerizacije 41
2.10.2 Vrste i podela kontejnera 44
2.10.3 Prednosti i nedostaci kontejnera 48
2.11 Lučki kontejnerski terminali 49
2.11.1 Kontejnerski promet najvećih evropskih luka 51
3 Ekonomska opravdanost korišćenja integralnih transportnih sistema 55
ZAKLJUČAK 58
LITERATURA 61