Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Shvatanje sposobnosti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje znanjem (/Forum-upravljanje-znanjem)
+---- Tema: Shvatanje sposobnosti (/Thread-shvatanje-sposobnosti)


Shvatanje sposobnosti - derrick - 09-02-2013 05:23 PM

Shvatanje o sposobnosti

Inteligencija je sposobnost uspešnog rešavanja problema ili sposobnost uspešnog snalaženja u novim i različitim situacijama. Psiholozi su sastavili podugačak spisak nekognitivnih činilaca koji u većoj ili manjoj meri sputavaju inteligentno ponašanje:
. nedostatak motivacije
. nedostatak upornosti i istrajnosti
. nekontrolisana impulsivnost i emocionalna nestabilnost
. nerazvijene tehnike uspešnog učenja i mišljenja
. nepoznavanje sopstvenih sposobnosti i osobina

Neki psiholozi određuju ineteligenciju kao opštu mentalnu adaptibilnost na nove probleme i nove situacije u životu. Prema takvom shvatanju, inteligentne osobe se mogu uspešno snalaziti u velikom broju različitih situacija.

Sadržaj

Shvatanje o sposobnosti --- 3
Dvofaktorska teorija sposobnosti ------- 5
Terstenova teorija sposobnosti ----------5
Bertova hijerarhija teorija sposobnosti------7
Shvatanje fluidne i kristalizovane inteligencije-----8
Zaključak ------------------10
Literatura----------11