Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sudbina renesansne žene - ženski likovi u komediji Dundo Maroje Marina Držića - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Sudbina renesansne žene - ženski likovi u komediji Dundo Maroje Marina Držića (/Thread-sudbina-renesansne-%C5%BEene-%C5%BEenski-likovi-u-komediji-dundo-maroje-marina-dr%C5%BEi%C4%87a)


Sudbina renesansne žene - ženski likovi u komediji Dundo Maroje Marina Držića - derrick - 09-02-2013 10:08 AM

UVOD – „Dundo Maroje“ i petrarkizam

Dundo Maroje je po tipu učena ili eruditna komedija u prozi (commedia erudita, klasična, sa napisanim tekstom, u pet činova, s tzv. stajaćim likovima, npr škrti starac, zaljubljeni mladić, obesna služavka i sl, bez improvizacija kao u commediji dell'arte - komedija veština ili umeća, gluma, ples, muzika i dr, improvizacije bez zadanoga teksta; putujuća pozorišta). Sadržajno je komedija karaktera i komedija intrige koje se radnja zasniva na sukobu starosti i mladosti - oca, Dunda Maroja i njegovog rastrošnog sina Mara. To je nastavak izgubljene komedije Pomet, čija se radnja odvijala u Dubrovniku, a ovde se sve dešava među Dubrovčanima u Rimu, u Italiji. Zaplet počinje u trenutku kad stari trgovac Dubrovčanin dolazi u Rim da se obračuna sa sinom koji sav kapital, namenjen trgovanju, troši na lepu i skupu kurtizanu Lauru. U zapletu radnje glavnu ulogu ima Pomet, sluga grofa Uga Tudeški (Nemca), samouvereni, inteligentni i samosvesni renesansni junak iz naroda koji za svoju sreću (Fortunu) i lični probitak upravlja likovima i njihovim sudbinama, svojevrstan Držićev alter ego.

Ovo je najslavnija i u novije vreme najprikazivanija Držićeva komedija, vrlo opsežna i dramaturški složena, sa velikim brojem - čak tridesetak - najrazličitijih likova, "našijenac" i stranaca. Suprotno komediji 16. veka u Italiji, Držić se ne oslanja na obrasce Plauta i Terencija, nego je potpunom neposrednošću reprodukovao život i njegovo naličje i prilagodio ih opštim formalnim načelima kakva su važila za savremeni teatar. Radnja je smeštena u Rim, a centralni motivi su novac i sukob rastrošne mladeži i konzervativne i škrte starosti. Novac je ključni pokretač zbivanja, zbog kojega se otac odriče sina i spreman je na obračun s njim, i obrnuto. Držić oštro kritikuje sveopštu pokvarenost i lakomost.

Sadržaj

UVOD – „Dundo Maroje“ i petrarkizam 3
1 Renesansne žene ispod maski – Laura i Pera 5
2 Žena iz naroda –Milašica 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 12