Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vukova prepiska sa njegovim najvažnijim saradnicima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Vukova prepiska sa njegovim najvažnijim saradnicima (/Thread-vukova-prepiska-sa-njegovim-najva%C5%BEnijim-saradnicima)


Vukova prepiska sa njegovim najvažnijim saradnicima - derrick - 09-02-2013 09:49 AM

UVOD

Prva polovina XIX vijeka jeste epoha velikih događaja, prvenstveno na planu jezika i na planu definisanja naše narodne kulture. Sa svojim saradnicima vodio je prepisku,i to je jedna od najvećih prepiski u nasoj književnosti. Pod prepiskom pisama između dva ili vise lica. Za istoriju knjizevnosti ona je mnogo značajna jer daje odredjene podatke o biografiji pisca, književnim djelima,istorijskim okolnostima. Medju Vukovim značajnim saradnicima ubrajaju se Lukijan Mušicki, Luka Milovanov, Sima Minutinović Sarajlija, Vuk Vrčević, i svakako Jernej Kopitar. Presudan za njegov rad je Jernej Kopitar, što sam Vuk priznaje. Sa svim svojim saradnicima on je vodio prepisku. Prepiska je razmjenjivanje pisama između dva ili više lica. Za istoriju književnosti ona je mnogo značajna jer daje određene podatke o biografiji pisaca književnim djelima istorijskim okolnostima. (Popović,2007., str. 574) Vuk je i započeo književni rad u epistolarnom vidu. I to poslanicom Karadjordju. (Karadžić,1864-1964,1787-1987 str.47) Napisao ju je 1813. godine , po dolasku u Beč.

Istorijska vrijednost Vukovog djela je pečat i njegovoj prepisci na svoj svojevrstan način ono se održava i projektuje u njoj. (Karadžić,1864-1964,1787-1987, str. 41) Jovan Skerlić primjećuje i govori da nemamo veće tekovine i zanimljivijeg štiva nego što je Vukova prepiska. Dalje on navodi da ona dobija na značaju ukoliko prolazi vrijeme od prepiske. (Karadžić,1864-1964,1787-1987, str. 43).

Sadržaj

UVOD 2
1. Značaj i odlike prepiske 3
2. Vukova saradjnja sa Lukijanom Mušickim 3,4
3. Vukova saradnja sa Vukom Vrčevićem 6
4. Vukova saradnja sa Simom Milutinovićem Sarajlijom 8
5. Vukova saradnja sa Lukom Milovanovim 9
6. Zaključak 10
Literatura 11