Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Aluminijum, nalažišta, dobijanja, upotreba i svojstva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Aluminijum, nalažišta, dobijanja, upotreba i svojstva (/Thread-aluminijum-nala%C5%BEi%C5%A1ta-dobijanja-upotreba-i-svojstva)


Aluminijum, nalažišta, dobijanja, upotreba i svojstva - derrick - 08-02-2013 12:53 PM

Uvod

Aluminijum je veoma zastupljen metal na Zemlji. U odnosu na druge elemente, po količini, nalazi se na trećem mestu, odmah iza kiseonika (47%) i silicijuma (28%). Zbog svoje reaktivnosti, ne postoji kao slobodan metal, već je tesno povezan sa drugim elementima, pa se većina njegove mase na ,planeti nalazi se u aluminosilikatima.Mnogi minerali koji sadrže aluminijum spadaju u drago ili poludrago kamenje. Korund je veoma tvrd, bezbojan i prozračan a primese drugih metalnih oksida čine ga različito obojenim.Crveni varijetet je rubin, obojen primesom hroma.

Plavi safir je obojen primesama gvožđa i titana. Orijentalni topaz je žut, a orijentalni ametist ljubičast. Orijentalni smaragd je zelen.Pored ovih varijeteta korunda, tu su i drugi minerali koji sadrže aluminijum: akvamarin svetloplav do zelen, andaluzit - od bezbojnog preko svetlocrvenog do braon i zelenog, - od zelenog, tirkizno plavog i plavo zelenog, topaz boje meda, ultramarin od berlinsko do nebesko plavog.

Sadržaj

Uvod 2
1.Aluminijum 3
1.1.Nalaženje aluminijuma 4
1.2.Dobijanje alminijuma 5
1.3.Osobine aluminijuma 7
1.4.Upotreba aluminijuma 8
1.5.Rasprostranjenost aluminijuma u prirodi. 9
Zaključak 9
Literatura 10