Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza konflikta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Analiza konflikta (/Thread-analiza-konflikta)


Analiza konflikta - derrick - 08-02-2013 12:48 PM

UVOD

Socijalni konflikti predstavljaju uvek aktuelnu temu jer ne postoji društvo koje se nije suočilo, ili se još uvek suočava sa njima. To se naročito može reći za naše društvo čija je istorija prepuna sukoba, od kojih se veliki broj njih završavao prolivanjem krvi. Socijalni konflikti su sve samo ne jednostavni za objašnjavanje. O tome govori i činjenica da postoje mnoge teorije i mnogo različitih pristupa koji se bave njima.

Veliki broj teorija, međutim, izgleda da više doprinosi udaljavanju od samog objašnjenja konflikta nego njegovom razumevanju. Treba prilikom objašnjenja konflikata imati u vidu da su to veoma kompleksni fenomeni. Svaki sukob je različit, jedinstven, i zahteva posebno proučavanje. Oni se ne smeju po svaku cenu umetati u neku teoriju koja im u osnovi ne odgovara. Treba, ipak, istaći ogroman naučni doprinos svih teorija koje su se bavile konfliktom u razvoju naučnog saznanja o njima, mada ih ne treba plastično primenjivati.
U ovom radu predstavićemo jedan primer interpersonalnog konflikta i izvršićemo njegovu analizu prema sledećim kriterijumima: opisu konfliktne situacije, vrsti konflikta, njegovoj strukturi, ponašanju strana u njemu i njegovim efektima.

Sadržaj

UVOD 3
1 Analiza konfliktne situacije 4
1.1 Opis konfliktne situacije 4
1.2 Vrsta konflikta 5
1.3 Struktura konflikta 6
1.4 Ponašanja strana u konfliktu 6
1.5 Efekti konflikta 7
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 8