Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Cesta kao faktor sigurnosti saobraćaja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Cesta kao faktor sigurnosti saobraćaja (/Thread-cesta-kao-faktor-sigurnosti-saobra%C4%87aja)


Cesta kao faktor sigurnosti saobraćaja - derrick - 08-02-2013 12:41 PM


FAKTORI SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA


Saobraćaj je složena pojava pri kojoj dolazi do mnogih situacija koje za posljedicu imaju materijalnu štetu, tjelesne povrede i smrt.
Stanje bezbjednosti drumskog saobraćaja mjeri se brojem saobraćajnih nesreća i nastalim posljedicama. Da bi se povećala bezbjednost saobraćaja potrebno je provesti više mjera kojima je cilj ukloniti odnosno smanjiti broj saobraćajnih nesreća.
Drumski saobraćaj možemo posmatrati kroz četri osnovna faktora a to su:
- čovjek
- cesta
- vozilo
- okolina

Čovjek je osnovni faktor bezbjednosti saobraćaja. On kao učesnik u saobraćaju svojim osjetilima prima obavijesti o prilikama na cesti kao i načinu odvijanja saobraćaja.
Cesta ili put je važan faktor bezbjednosti jer može direktno uticati na saobraćajnu nesreću, ili spriječiti saobraćajnu nesreću.
Vozilo na bezbjednost utiče aktivnim i pasivnim elementima. Aktivni sprečavaju nastanak nesreće. Pasivni utiču na smanjenje posljedica saobraćajne nesreće.
Pod okolinom sa aspekta saobraćaja podrazumjeva se prostorno – ambijentno okruženje odvijanja saobraćaja.

SADRŽAJ

1 FAKTORI SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA 2
1.1 CESTA KAO FAKTOR SIGURNOSTI 3
1.2 TRASA PUTA 4
1.3 TEHNIČKI ELEMENTI PUTA 5
1.4 STANJE KOLOVOZA 6
1.5 OPREMA PUTA 6
1.5.1 Saobraćajna signalizacija 6
1.5.2 Saobraćajna oprema i uređaji 7
2 RASVJETA PUTA 8
3 RASKRSNICE 9
4 UTICAJ BOČNIH ZAPREKA 10
4.1 ODRŽAVANJE PUTA 11
5 LITERATURA 13