Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kavitaciona erozija - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Kavitaciona erozija - hr (/Thread-kavitaciona-erozija-hr)


Kavitaciona erozija - hr - derrick - 08-02-2013 12:16 PM

UVOD

Kavitaciona erozija predstavlja uvijek aktuelan problem kod strojeva čiji su elementi, kao što su propeleri, lopatice vodnih turbina i pumpi, pri radu izloženi dejstvu brzog toka tekućine. Dosadašnja istraživanja pokazala su da elementi hidrauličnih strojeva u zoni djelovanja kavitacije mogu biti izloženi ne samo mehaničkom djelovanju već i elektro-hemijskoj koroziji, kao i lokalnoj povišenju temperature.

Otuda materijali za izradu elemenata hidrauličnih strojeva trebaju imati visoku plastičnost, tvrdoću, čvrstoću, dinamičku čvrstoću i korozionu postojanost. Ova svojstva ovise prije svega od kemijskog sastava i strukture materijala.

SADRŽAJ

UVOD 3
KAVITACIJA 4
OPĆE O KAVITACIJI 5
KARAKTER KAVITACIONOG RAZARANJA 8
BRZINA KAVITACIONE EROZIJA 11
Kavitacija u prijelaznim režimima 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16