Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osnovi tehnologije i poznavanja robe - pivo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Osnovi tehnologije i poznavanja robe - pivo (/Thread-osnovi-tehnologije-i-poznavanja-robe-pivo)


Osnovi tehnologije i poznavanja robe - pivo - derrick - 08-02-2013 11:43 AM

Uvod

Pivo je blago alkoholno piće i proizodi se od ječma, ili preciznije od ječmenog slada. Slad je isklijali ječam koji za razliku od polaznog zrna, sadrži enzime potrebne za razgradnju skroba i proteina i omogućavaju dobijanje pivske sladovine koja će kasnije vrenjem dati pivo. Ječam nije jedina žitarica od koje se dobija pivo, ali je osnovna sirovina najvećeg broja piva u svetu.

Druge osnovne sirovine od kojih se dobija pivo su voda, hmelj i pivski kvasac. Voda je nezamenjljiv sastojak, od čijeg kvaliteta u mnogome zavisi i kvalitet i tip piva. Soli rastvorene u vodi utiču na reakcije koje se odvijaju u toku proizvodnje i kao takve utiču na ukus, boju i miris finalnog proizvoda.
Hmelj se dodaje u vrlo maloj količini, od svega nekoliko stotina grama na sto litara sladovine, ali isto tako u mnogome doprinosi ukusu, mirisu i stabilnosti proizvoda. Daje karakterističnu prijatnu gorčinu i specifičnu, prepoznatljivu aromu. Sa druge strane, gorke komponente hmelja imaju baktericidna svojstva i utiču na stabilnost piva i jedan su od razloga zbog koga pivo ne može sadržati štetne bakterije.

Sadržaj

1. Uvod (3)
2. Istorija piva (5)
3. Sastav piva (8)
4. Tehnologija piva (14)
5. Pravilna degustacija (25)
6. Mala kolekcija citata (30)
7. Zaključak (34)