Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi (/Thread-planiranje-i-programiranje-nastave-fizi%C4%8Dkog-vaspitanja-u-osnovnoj-%C5%A1koli)


Planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi - derrick - 08-02-2013 11:39 AM

UVOD
Rano usvojena znanja o značaju fizičkog vežbanja, kao i usvajanje navike redovnog fizičkog vežbanja, značajno pridonose kvalitetu zdravlja tokom detinjstva i predstavljaju osnovu za formiranje pravilnog držanja tela. Sticanje navika redovnog fizičkog vežbanja kod učenika, primarni je cilj vaspitno-obrazovnog područja fizičkog vaspitanja. Različiti faktori, u različitoj meri, odlučuju da li će deca formirati navike fizičkog vežbanja. Stvoriti naviku za svakodnevnim fizičkim vežbanjem prvenstveno je zadatak nastavnog predmeta fizičko vaspitanje, ali i porodice. Naročito je značajno, da se kod dece još pre polaska u školu razvije pozitivan odnos prema fizičkom vaspitanju i zdravom načinu života u čemu je primer roditelja veoma inspirativan. Kasnije, u mlađim razredima osnovne škole redovno fizičko vežbanje, zanimljivi i motivaciono organizovani časovi fizičke kulture, umnogome mogu decu podstaći na samostalno vežbanje. Ali, dobro organizovana nastava fizičke kulture, može u izvesnoj meri i nadomestiti nedostatak kretanja i vežbanja kod one dece koja se ne bave fizičkim aktivnostima kod kuće.

Fizičko vaspitanje je pedagoški proces izgrađivanja i oblikovanja celovite ličnosti primenom odgovarajućih kretnih delatnosti. Već u samom nazivu predmeta, dominira reč vaspitanje, što sugeriše da su vaspitni ciljevi od izuzetne važnosti u sprovođenju ove nastave, ali i u njenoj završnoj fazi, proceni i ocenjivanju. Vaspitanje volje, karaktera i svesne discipline razvijaju se savlađivanjem raznih teškoća koje se postepeno uvećavaju u nastavnoj praksi ovog predmeta. Zato je potrebno smišljeno fizičko vežbanje i dosledan stav nastavnika, kako u sprovođenju nastave, tako i u vrednovanju rezultata učenika. Pozitivan odnos prema radu može se i mora stvarati i fizičkim vaspitanjem. Na disciplinovan isvestan odnos prema kolektivu učenik se sistematski navikava fizičkim vežbanjem, a rezultati koje postiže trebalo bi da ga motivišu da te rezultate poboljšava.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Osnove planiranja i programiranja u nastavi fizičkog vaspitanja 4
2. Principi programiranja 6
3. Faze programiranja 6
4. Vrste planiranja 10
4.1 Godišnji ili globalni plan rada 12
4.2 Mesečni plan rada 12
4.3 Neposredna prirpema za čas 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16