Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Promet u mirovanju - parkiranje - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Promet u mirovanju - parkiranje - hr (/Thread-promet-u-mirovanju-parkiranje-hr)


Promet u mirovanju - parkiranje - hr - derrick - 08-02-2013 12:55 AM

UVOD


Posljednjih godina došlo je svuda u svijetu do izvanredno snažnog povećanja saobraćajnih potreba, do ogromne proizvodnje i upotrebe motornih vozila. U vezi s tim mnogi su se problemi pooštrili, a neki su se po prvi put pojavili. Nagao i velik porast gradova doveo je do neslućenog razvoja saobraćaja na gradskim ulicama, daleko većeg i bržeg od onog za koji su one bila dimenzionirane. Koncentracija proizvodnje, raspodjele i potrošnje u gradovima dovela je do upotrebe velikog broja kamiona u centralnim dijelovima gradova radi snabdijevanja trgovinske mreže.

Koncentracija stanovanja dovela je do nužnosti da se velike mase stanovništva prevoze od mjesta stanovanja na mjesto rada i obratno i da se za taj prijevoz organizira javni saobraćaj. Porast životnog standarda stanovništva, težnja za većom pokretljivošću i udobnošću i slično dovele su do sve veće upotrebe individualnih saobraćajnih sredstava. Sva navedena vozila trebaju određene površine za kretanje i stajanje, ona se međusobno isprepliću, a baš tih površina u starim dijelovima gradova nema dovoljno, te uslijed toga nastaju veliki i teški problemi. Problem čini još težim činjenica da nove ulice na perifernim dijelovima gradova imaju znatno veće profile, prilagođene novim povećanim saobraćajnim potrebama, nego što su profili starih ulica, a u njih se ulijevaju. Ispreplitanje međugradskog, prigradskog i lokalnog saobraćaja u centralnim dijelovima gradova, gdje su snobra ćajne potrebe najveće, dovodi do saobraćajne prenatrpanosti i teškog problema parkiranja i garažiranja vozila. Problem saobraćaja u mirovanju vrlo je različit u pojedinim zemljama, pa i unutar jedne te iste zemlje.

S A D R Ž A J

UVOD 4
PROMET U MIROVANJU 5
1. Parkiranje 5
1.1. Pojam parkiranja 5
1.2. Parkiranje uz rub kolnika (ulično) 6
1.2.1. Oblici parkiranja uz rub kolnika 7
1.3. Izvanulično parkiranje (parkiralšno) 9
2. Sustavi parkiranja 12
2.1. Zavisni sustav parkiranja 13
2.2. Nezavisni sustav parkiranja 13
2.3. Park-a-Back sustav parkiranja 13
3. Garaže (podjela) 14
ZAKLJUČAK 21
SAŽETAK 22
BILJEŠKE 23
LITERATURA 24
PRILOZI 25
Prilog 1 – Ulična površina korištena za različite načine parkiranja 25
Prilog 2 - Unutrašnjost garaže od 510 mjesta u Zion Co-operative Mercantile Institute 25