Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj stresa na sportski rezultat - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uticaj stresa na sportski rezultat (/Thread-uticaj-stresa-na-sportski-rezultat)


Uticaj stresa na sportski rezultat - derrick - 07-02-2013 08:49 PM

UVOD

Gotovo da ne postoji reč koja bi značajnije obeležila život čoveka današnjice nego što je to reč stres. Taj pojam obeležio je drugu polovinu dvadesetog stoleća i skoro da nema zemlje sveta koja reč stres nije uvrstila u svoj jezični fond. No, koliko je izraz stres za nas nov, toliko je njegov sadržaj star, jer je stres postojao oduvek i postojaće sve dok traje život na našoj planeti.

Naime, u životu svi ljudi doživljavaju brojne i raznovrsne stresne situacije i zato se može reći da su stanja stresa stara koliko i čovečanstvo. Povest ljudskog roda obiluje primerima koji izrazito govore o ulozi iznenadnog stresa naročito snažnog i iznenadnog u pojavi srčanog udara ili naprasne smrti. Od kada je Hans Seli istaknuo pojam stresa i njegov značaj, pa do danas, o stresu svi pričaju, mnogi često bez razumevanja značaja i značenja tog pojma. Budući da živimo u modernom tehnološkom društvu, u svetu stalnih promena, stres je nezaobilazan pratioc življenja.

Sadržaj

1. UVOD 1
1.1 Pojam stresa 2
1.2 Mehanizam nastanka stresa 2
1.3 Vrste stresa 3
2. Istraživanje 4
1.4 Analiza rezultata 5
3. ZAKLJUČAK 10
4. LITERATURA 12