Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Fi fenomen u psihologiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Fi fenomen u psihologiji (/Thread-fi-fenomen-u-psihologiji)


Fi fenomen u psihologiji - derrick - 24-01-2013 09:07 PM

UVOD

Psihologija je dve hiljade godina bila nerazdvojna od filozofije i za nju nije postojao poseban naziv. Njega je tek u XVI veku skovao logičar Rudolf Goklenijus, danas već zaboravljeni profesor iz Marburga. Izraz psihologija, čije je etimološko značenje nauka o duši, proučavanje duše, ipak se veoma retko koristio sve do XVIII veka.

Takvo određenje ipak nije dovoljno, jer se i dalje vode rasprave, tj. sporovi o prirodi, funkciji, pa čak i stvarnosti duše; a i stoga što se postavlja pitanje kako i koliko je ta stvarnost o kojoj nema saglasnosti postala predmet “naučnog” istraživanja u današnjem značenju reči. Ipak, mada i bez posebnog naziva, psihologija ima veoma dugu istoriju iza sebe, pa bi se, kada bismo hteli da utvrdimo sve načine posmatranja ljudske duše, otvorila ogromna oblast, kojoj bi uz to bilo i veoma teško pristupiti.

Psihologija je naučna disciplina koja sistematski proučava i objašnjava psihički život čoveka. Osnovni zadatak psihologije jeste naučno sagledavanje karakteristika i zakonitosti psihičkog života koa i korisna primena rezultata psihičkog istraživanja u mnogim oblastima ljudskih aktivnosti.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Fi fenomen u psihologiji 4
1.1 Opažanje i fi-fenomen 5
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14