Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Lockeov politički nauk - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Lockeov politički nauk (/Thread-lockeov-politi%C4%8Dki-nauk)


Lockeov politički nauk - derrick - 24-01-2013 12:09 PM

UVOD

Pitanje politike i opravdanosti određenog načina vladanja, pojavljuje se još u Grčkoj. Ne prihvaća se jednostavno činjenično stanje, nego se traži opravdanje i učinkovita sredstva za postizanje određenih ciljeva.
Iako je pitanje o opravdanju oblika vladanja izravno povezano s pitanjem morala, razvojem političke filozofije dolazi do sve jasnijeg i većeg odvajanja morala i politike, to postaje važno „otkriće“ da se u podnožju razvoja nalazi ideja čovjeka i to čovjeka shvaćenoga prvenstveno iz svijesti slobode.

John Locke je imao veliki utjecaj na razvoj političke filozofije. Njegove ideje su bile temelj za koncepte američkog zakona i organizacije vlasti. Lockova epistemologija (kojom je precizno postavio osnovno pitanje moderne filozofije o porijeklu, granicama i izvjesnosti znanja) i filozofija imala je veliki utjecaj na razdoblje prosvjetiteljstva. On navodi tri političke posljedice – vlast se čovjeku ne može nametnuti prisilom, primarna namjena vlasti je održavanje i zaštita prirodnih prava, te ako vlast sama počne kršiti prava građani mogu izraziti neposluh i svrgnuti vlast. Ovo je bila osnova budućih političkih uređenja. Tako je 1776. godine donesena Američka Deklaracija nezavisnosti koja je utvrdila da su svi ljudi rođeni jednaki te da imaju neotuđiva prava na život, slobodu i stremljenje prema veselju. Slična prava je potvrdila i francuska deklaracija tri godine kasnije.

SADRŽAJ

1. UVOD..............................2
2. JOHN LOCKE, ŽIVOTOPIS................3
3. EMPIRIZAM...........................4
4. DVIJE RASPRAVE O VLADI..............5
4.1. Prva rasprava o vladi................5
4.2. Druga rasprava o vladi...............6
5. PISMO O TOLERANCIJI......................10
6. LOCKEOVA PRIRODNOPRAVNA TEORIJA...................11
7. POLITIČKO ILI GRAĐANSKO DRUŠTVO, POČECI I CILJEVI.....12
8. ZAKLUČAK..........13
LITERATURA