Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poresko-pravni askpekti e trgovine - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Poresko-pravni askpekti e trgovine (/Thread-poresko-pravni-askpekti-e-trgovine)


Poresko-pravni askpekti e trgovine - derrick - 24-01-2013 01:14 AM

UVOD

Elektronsko poslovanje se pojavilo početkom 80-tih godina prošlog veka, ali je ubrzan razvoj doživelo poslednjih godina, pre svega zahvaljujući Internetu. Elektronsko poslovanje (electronic business) predstavlja razmenu standardizovanih elektronskih poruka u obavljanju raznih poslova u kompanijama, bankama, upravi, aktivnostima građana i u svim drugim poslovnim transakcijama. Elektronsko poslovanje podrazumeva obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. Ova vrsta tehnologije omogućava slanje velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To omogućava kompanijama koje u svom poslovanju koriste elektronsku tehnologiju da ostvare značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obave svoje zadatke i budu konkurentnije na tržištu. Obim elektronskog poslovanja razlikuje se od države do države.

Elektronsko poslovanje ima vrlo široko područje uticaja i primene, pa bi tako osnovi oblici bili :

• e-Trgovina - predstavlja poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i
prodaja) – razmena vrednosti.
• e-Bankarstvo - predstavlja poslovanje na relaciji banka-klijent
• e-Uprava - elektronsko poslovanje u upravi ili administraciji (države, preduzeća,kompanije ...)

Sadržaj

UVOD 3
1 Poresko-pravni aspekti elektronske trgovine 5
1.1 Usklađivanje sa pravom Evropske unije 8
1.2 Trgovinski pravni i poreski okvir 9
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22