Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Fizičko vaspitanje djece predškolskog uzrasta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Fizičko vaspitanje djece predškolskog uzrasta (/Thread-fizi%C4%8Dko-vaspitanje-djece-pred%C5%A1kolskog-uzrasta)


Fizičko vaspitanje djece predškolskog uzrasta - derrick - 22-01-2013 11:31 PM

Uvod

Vaspitanje predškolskog djeteta je specifično u odnosu na vaspitanje u drugim uzrasnim razdobljima zbog razvojnih karakteristika i najburnijeg rasta i razvoja u odnosu na cio životni ciklus. Karakteristike po kojima je ovaj uzrast prepoznatljiv su: biološki deficit (bespomoćnost malog djeteta), plastičnost nervnog sistema (snažna podložnost uticajima iz socijalne sredine), sugestibilnost (lako podređivanje tuđoj volji i sugestiji), totalna emocionalnost, duševna ranjivost, izrazita egocentričnost i igra kao dominantna aktivnost djeteta. Upravo te kartakteristike određuju specifičan položaj djeteta u socijalnoj sredini i zahtijevaju poseban odnos prema njemu u procesu vaspitanja i obrazovanja.

Roditelji u porodici i vaspitači u predškolskim ustanovama moraju stalno imati na umu uzrasne karakteristike i zakonitosti razvoja djece predškolskog uzrasta, kao i posljedice sopstvenih vaspitnih uticaja na dijete jer su one značajne za čitav kasniji razvoj ličnosti. Specifičnost se ogleda i u tome što uticaj ili djelovanje na ovom uzrastu skoro isključivo vrše stariji na mlađe. Takav uticaj proizvodi ili podrazumijeva poslušnost i potčinjenost na osnovu čega se određuje subjekatski, odnosno objekatski položaj djeteta u vaspitanju. Poznato je da dijete rado ispoljava poslušnost prema nekome koga potpuno poznaje i voli, a uvijek doživljava potčinjenost kada mora slušati nekoga koga ne poznaje i ne voli. To su opominjući razlozi zbog kojih djetetu mora biti „darovana“ nepatvorena ljubav roditelja i istinska pedagoška ljubav vaspitača.

Sadržaj

Uvod .......................... 2
Vaspitno djelovanje na psiho-fizički razvoj predškolskog djeteta .... 3
Specifičnosti u fizičkom vaspitanju predškolskog djeteta .... 4
Fizičko vaspitanje i integralni razvoj predškolskog djeteta ...... 5
Podsticanje integralnog razvoja predškolskog djeteta ...... 7
Zaključak ................................... 9
Literatura .............................. 10