Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnos među vršnjacima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Odnos među vršnjacima (/Thread-odnos-me%C4%91u-vr%C5%A1njacima)


Odnos među vršnjacima - derrick - 22-01-2013 10:25 PM

Uvod

U mnoštvu tema razvojne psiholigije odabrala sam temu odnos među vršnjacima. Razlog je taj što odnose među djecom i adolescentima smatram veoma zanimljivima. Stoga sam odlučila ući dublje u to područje komunikacije i saznati nešto više. Posebice sam se bazirala na odnosu između vršnjaka predškolske dobi i vidjeti na koji način komuniciraju i kakav odnos imaju sa vršnjacima te koliko je to važno za njihov daljnji razvoj u svakom pogledu.

Također, kako se snalaze u okruženju vršnjaka u sredini kao što je vrtić. Nešto ćemu sam također pridodala pažnju je dječja igra jer je ona izraz dječjeg upornog traganja da pronađe i otkrije odgovor kako da žive i kako da budu. O činjenici da interakcijom s vršnjacima djete razvija i bogati svoja socijalna iskustva, govorit ću u sljedećem sadržaju. Uklapanje u neku sredinu nije nimalo lako. Kako i na koji način to dijeca ostvaruju i koliko uspijevaju u tome također sam istržila i obradila u jednom od sljedecih poglavlja.

Sadržaj

1.Uvod ..........................2.
2. Dječja igra: opća razmatranja ........................2.
2.1. Dječji vrtić ........................................3.
2.2 Vršnjaci - djetetovi partneri u igri .....................3.
3. Zaključak .......................................4.
4. Literatura ....................................5.