Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu - logistika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu - logistika (/Thread-menad%C5%BEment-nabavke-i-zaliha-u-zdravstvu-logistika)


Menadžment nabavke i zaliha u zdravstvu - logistika - derrick - 18-01-2013 08:48 PM

UVOD

Dinamične okolnosti modernog poslovanja, iziskuju od kompletnog poslovnog miljea konstantan oprez i predostrožnost prilikom donošenja odluka. Važne poslovne odluke ne odnose se samo na sferu strategijskog nivoa planiranja, već moraju obuhvatiti i čitav set operativnh procesa i aktivnosti. Jasno je da postavljena strateška ravan preduzeća neće proizvesti željene poslovne rezultate ukoliko se ne prati i koordinira i njena operacionalizacija. Nažalost, ova spona često izostaje iz vidokruga menadžmenta jedne kompanije, iz više razloga.

Kao prvo, ne daje se dovoljan značaj konkretizaciji i doslovnosti u praćenju onog što je zacrtano kao poslovni cilj. Zatim, ne postoji svest da optimizacija poslovanja može da se podstakne u više različitih stadijuma, kako unutar poslovnih operacija preduzeća, tako i u ulaznim i izlaznim fazama poslovnih procesa. Možda najozbiljniji problem od svih predstavlja nedovoljno poznavanje toga koje sve operativne zone i funkcije mogu biti iskorišćene za sticanje konkurentske "oštrice". Upravljanje funkcijom nabavke u preduzeću samo je jedno od važnih operativnih područja, koje u većini kompanija, naročito domaćih i dalje nema adekvatno vrednovanje. Sa nabavkom počinje delatnost preduzeća, budući da se njom stvara robno pokriće odnosno zalihe za dalji rad i poslovanje. Kao što se može konstatovati menadžment nabavke i zaliha po prirodi stvari blisko su povezani i predstavljaju kompleksno područje poslovnih aktivnosti. Problem postaje još složeniji kada se zna da je važna determinanta ovih aktivnosti industrija, tj. oblast primene.

Cilj ovog rada je da ukaže na specifičnosti upravljanja nabavkom i zalihama u konkretnoj industriji, tj. u zdravstvu.

SADRŽAJ

UVOD…………………………….3
1. Relevantnost kompanijskog menadžmenta nabavke i zaliha…..….4
1.1. Kompanijski menadžment nabavke.................4
1.2. Kompanijski menadžment zaliha...................6
2. Specifičnosti procesa nabavke i držanja zaliha u zdravstvu……8
2.1. Aktuelni trendovi poslovanja u zdravstvu........8
2.2. Problemi procesa nabavke i držanja zaliha vezani za sektor zdravstva……9
3. Značajni aspekti procesa nabavke u zdravstvu.....10
3.1. Organizacije za grupnu nabavku........11
3.2. Procedura nabavke kapitalne opreme........12
4. Menadžment i metodi kontrole zaliha u zdravstvu.....14
ZAKLJUČAK......16
KLJUČNE REČI I POJMOVI................17
REFERENCE...........18