Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pojam, definicija i tipovi modela odlučivanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Pojam, definicija i tipovi modela odlučivanja (/Thread-pojam-definicija-i-tipovi-modela-odlu%C4%8Divanja)


Pojam, definicija i tipovi modela odlučivanja - derrick - 18-01-2013 05:22 PM

Uvod

U uvodnom dijelu želimo istaći da je tema ovoga seminarskog rada Pojam, definicija i tipovi modela odlučivanja, što znači da je model odlučivanja izražen u uvjetima performanci, ograničenja i varijabli odlučivanja. Svrha takvog modela je pronalaženje optimalnih ili zadovoljavajućih vrijednosti varijabli odlučivanja, koje poboljšavaju performance sustava unutar primjenjivih ograničenja. Takvi modeli mogu onda pomoći u usmjeravanju menadžmenta kod donošenja odluka.

Model je kao pojednostavljena slika stvarnosti za znanstvena istraživanja, ako su svi relevantni utjecajni faktori obuhvaćeni u svojim pravim valičinskim redovima i odnosima zavisnosti, prikladniji od odgovarajuće stvarne situaciije.
Identifikacijom alternativnih rješenja (varijanti) i njihovim testiranjem te izborom najboljeg rješenja, kao i njegovom implementacijom, model zauzima nezamjenjivo mjesto i ulogu u procesu donošenja odluka, odnosno u decisionmakingmenadžmentu.

Modele koristimo da bismo pomoću njih što vjernije prikazali neki realni sustav i to izradom kopije koja dobro odražava njegova svojstva, izgled i značajke.
Prema vrsti, odnosno načinu prikazivanja problema razlikujemo:
1. Fizičke,
2. Analogne i
3. Simboličke (matematičke) modele.
Ovo je osnovna podjela, a mi smo u nastavku naveli koje sve podjele postoje i objasnili svaku pojedinačno. Zatim smo obradili koje su to uloge i korisnosti primjene modela odlučivanja, proces komunikacije kod oblikovanja i primjene modela, naveli smo i koje su to prednosti i ograničenja u upotrebi modela i mogućnosti upotrebe modela odlučivanja.

Sadržaj

Uvod..........................................1
1. Pojam, definicija modela odlučivanja…………………………………....2
2. Tipovi modela odlučivanja…………………………….…..4
2.1. Tipovi modela prema različitim kriterijima……………………5
3. Uloga i korisnost primjene modela odlučivanja...............7
3.1. Proces komunikacije kod oblikovanja i primjene modela………..…...8
3.2. Prednosti i ograničenja u upotrebi modela………...9
3.3. Mogućnosti upotrebe modela odlučivanja…………....10
Zaključak…………………………………13
4. Literatura.………………………...14