Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Proces zapošljavanja 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Proces zapošljavanja 2 (/Thread-proces-zapo%C5%A1ljavanja-2--144564)


Proces zapošljavanja 2 - derrick - 18-01-2013 05:16 PM

UVOD

Rad i organizacija rada predstavljaju životni okvir koji steže i pritiska ljude, možda isto toliko koliko imotvara nove vidike i nove mogućnosti
Zaposleni nisu samo jedan od najznačajnijih resursa firme. Oni su takođe najskuplji i najproblematičniji resursi. Obzirom da je značaj ljudskih resursa sve veći, upravljanje ovim resursima se posmatra kao strateški interes organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta. Ljudski kapital predstavlja ukupnu vrednost ljudskih resursa organizacije.

Ljudski kapital je direktno vezan sa performansama organizacije i njenom konkurenskom prednošću. Upravljanje ljudskim resursima može biti efektivno i neefektivno. Ljudski resursi obuhvataju svo iskustvo, veštine i procene sposobnosti, kontakte, preduzete rizike i mudrosti pojedinaca sa jednom organizacijom. Eksperti za ljudski kapital su predvideli u budućnosti deficit veština kod ljudskih resursa koji bi doneo štetu konkurentskoj poziciji organizacija ukoliko se ne bude investiralo više u ljudski kapital.

SADRŽAJ

1 UVOD 1
2 PREZENTACIJA KOMPANIJE 2
3 ANALIZA LJUDSKIH RESURSA U KOMPANIJI 4
4 KONKURS ZA RADNO MESTO FINANSIJSKI ANALITIČAR 7
5 CV 8
Poznavanje jezika 9
6 TIPIZIRANI UPITNIK 10
7 INTERVJU SA KANDIDATOM ZA POSAO 11
7.1 UVOĐENJE U POSAO NOVOPRIMLJENOG RADNIKA 13
7.2 KRITERIJUMI ZA OCENU PERFORMANSI ZAPOSLENOG RADNIKA ZA MESTO „FINANSIJSKI ANALITIČAR” 15
7.3 RAZVOJ KARIJERE I LIČNE KOMPETENCIJE 16
8 KOMUNIKACIJA ZA ZAPOSLENE 18
9 ZAKLJUČAK 19
10 LITERATURA 20