Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing strategija preduzeća u osnivanju i vođenju -master rad - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Marketing strategija preduzeća u osnivanju i vođenju -master rad (/Thread-marketing-strategija-preduze%C4%87a-u-osnivanju-i-vo%C4%91enju-master-rad)


Marketing strategija preduzeća u osnivanju i vođenju -master rad - Maja - 16-01-2013 01:13 PM

UVOD

„Pozicioniranje nije ono što ste vi uradili za vaš proizvod, već ono što ste učinili da utičete na potrošačevu svest i njegovo poimanje vašeg proizvoda" .

Marketing je poslovna koncepcija koja ima za cilj ostvarivanje ekonomskih efekata na bazi što uspešnijeg zadovoljavanja potreba na tržištu. U savremenim uslovima poslovanja preduzeće gotovo u potpunosti zavisi od tržišta, pa zato sve njegove aktivnosti moraju imati svoj uzrok u potrebama i zahtevima gradjana kao potrošača, privrede i društva za odredjenim proizvodima i uslugama. Preduzeće koje je prihvatilo marketing kao poslovnu koncepciju orjentisano je na što potpunije zadovoljenje potreba potrošača, uz ostvarenje profita.

Marketing više ne podrazumeva jedno odeljenje kompanije koje ima ograničen broj zadataka- već je u pitanju aktivnost na nivou cele kompanije. Marketing pokreće viziju, misiju i strategijsko planiranje kompanije. Obuhvata odluke o tome koga kompanija želi za svoje kupce, koje potrebe da zadovolji, koje proizvode i usluge da ponudi, kakve cene da formira, kakve komunikacije da šalje i prima, koje kanale distribucije da koristi i kakva partnerstva da razvije. Marketing uspeva samo kada sva odeljenja saradjuju radi ostvarenja ciljeva. Marketing je potreban svima, bez obzira na to da li plasiraju proizvode, usluge, imovinu, osobe, mesta, dogadjaje, informacije, ideje ili organizacije.Marketing je istovremeno i umetnost i nauka.

Sadržaj

UVOD 1
1 TEORIJSKE OSNOVE STRATEGIJE TRŽIŠNOG POZICIONIRANJA 4
1.1 OSNOVE TRADICIONALNOG MARKETINŠKOG RAZMIŠLJANJA 4
1.2 STRATEGIJA SEGMENTACIJE TRŽIŠTA 4
1.3 RAZVOJNA STRATEGIJA POZICIONIRANJA KOMPANIJA NA INOSTRANIM TRŽIŠTIMA 5
1.4 STRATEGIJA NASTUPA KOMPANIJE NA INO TRŽIŠTU 7
1.4.1 Strategije standardizacije i adaptacije 8
1.4.2 Strategija proizvoda i promocije 9
1.5 MARKETINŠKA STRATEGIJA U MEĐUNARODNOM KONKURENTSKOM POZICIONIRANJU 10
1.6 DOMINANTNA POZICIJA KOMPANIJE NA INO TRŽIŠTU 12
1.6.1 Liderska pozicija na ino tržištu 14
2 TEORIJSKE OSNOVE ULASKA NA GLOBALNA TRŽIŠTA 16
3 STRATEGIJA MEDJUNARODNOG TRŽIŠNOG POZICIONIRANJA KOMPANIJE STARBUCKS 19
3.1 RAZVOJ KOMPANIJE STARBUCKS 19
3.1.1 Kako je sve počelo? 19
3.1.2 Dolazak čoveka koji menja sve... 19
3.1.3 Korporativna misija i korporativni cilj 20
3.1.4 Logo kompanije Starbucks 21
3.1.5 Ekspanzija na američkom tržištu 22
3.2 PROIZVODNI ASORTIMAN KOMPANIJE STARBUCKS 24
3.3 STARBUCKS ONLINE 25
3.4 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA 25
3.4.1 Osnovni oblici tržišne ekspanzije 25
3.4.2 Kompanija Starbucks na tržištu Japana 26
3.5 Kompanija Starbucks na tržištu Singapura 27
3.5.1 Kompanija Starbucks na tržištu Kine 27
3.5.2 Kompanija Starbucks na tržištu Indonezije 28
3.5.3 Kompanija Starbucks na tržištu Indije 28
3.6 PRODOR NA EVROPSKO TRŽIŠTE 30
3.7 STARBUCKS I NJEGOVI KONKURENTI 31
3.8 POSVEĆENOST DRUŠTVU 32
3.9 STARBUCKS DANAS 33
3.10 ZANIMLJIVI PODACI O KOMPANIJI STARBUCKS 34
ZAKLJUČAK 36
LITERATURA 37