Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mediji i popularna kultura - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Mediji i popularna kultura (/Thread-mediji-i-popularna-kultura)


Mediji i popularna kultura - derrick - 12-01-2013 11:59 AM

Медији и популарна култура

Апстракт:

Популарна култура је производ индустријског друштва које, захваљујући техничком напретку и, посебно, средствима масовне комуникације, обезбеђује да готово сваки његов члан може бити конзумент разноврсних продуката. Медији организују, спроводе и предводе процес глобалног заглупљивања: конструкцију стварности прати индустрија свести, у којој значајне акције припадају медијској индустрији забаве и заборава.

Популарна култура је свеукупност културних и псеудокултурних производа, намењених потрошњи најширег слоја становништва. Популарна култура је производ индустријског друштва које, захваљујући техничком напретку и, посебно, средствима масовне комуникације, обезбеђује да готово сваки његов члан може бити конзумент разноврсних продуката. Осим тога, у склопу нагле експанзије масовних комуникација, у овом теоријском усмерењу се указује и на прогресивну визуелизацију културе, односно на убрзану замену литерарних средстава електронско-визуелним, као и на прилагођавање културних садржаја оваквим средствима.