Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Planiranje odnosa sa javnošću hotelskog preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Planiranje odnosa sa javnošću hotelskog preduzeća (/Thread-planiranje-odnosa-sa-javno%C5%A1%C4%87u-hotelskog-preduze%C4%87a)


Planiranje odnosa sa javnošću hotelskog preduzeća - derrick - 12-01-2013 11:08 AM

UVOD

Odnosi sa javnošću predstavljaju sistematsku,dugoročnu aktivnost na formiranju i održavanju pozitivnog stava javnosti o nekoj organizaciji ili ličnosti. Kraće mogu da se odrede i kao delatnosti upravljanja mnjenjem, a po mnogim autorima fokusiraju se na formiranje i održavanje pozitivnog ili poboljšanje lošeg imidža u javnosti. Izvesno razlikovanje moguce je ako se prihvati da odnosi sa javnošću ne predstavljaju direktnu promociju konkretne robe ili usluge ,vec pre svega promociju marke odnosno firme. Nasuprot tome , politicki marketing bi bio vrsta direktne političke propagande sa konkretno odredenim ciljem,aktivnost na promociju sasvim odredenog političkog proizvoda ili usluge.

Odnosi sa javnošću,kao što već i samo ime kaže, bave se načinom na koji se ponašanje i stavovi pojedinaca , organizacija i vlada međusobno prepliću. Pokušaji da se utiče na javno mjenje i da se ono oblikuje , stari su koliko i samo društvo,ali je dolazak demokratije sve promenio. Kada su gradani stekli pravo glasa ,a time i pravo da biraju vlade , javnom mnjenju se počela pridavati skoro dramaticna važnost. Suština odnosa sa javnošću je ista,bez obzira na to da li se koriste u politickoj areni,na poslovnom ili komercijalnom polju,u društvenim odnosima ,u dobrotvorne svrhe ili pri prikupljanju pomoci, ili u bilo kojim drugim situacijama u kojima postoji posebna potreba za njima.Metodi koji se upotrebljavaju u svim tim razlicitim prilikama bitno se razlikuju. Osnovna filozofija odnosa sa javnošću je veoma jednostavna. Mnogi smatraju da je postavljene ciljeve lakše uspešno ostvariti uz podršku i razumevanje javnosti, nego kada je javnost suprotstavljena ili ravnodušna. Odnosi sa javnošću mogu se opisati sa nekoliko ključnih reci,a te reči su ugled,percepcija,kredibilitet,poverenje , sloga i obostrano razumevanje zasnovano na istinitom i sveobuhvatnom obaveštavanju.

SADRŽAJ

1 UVOD 2
2 MARKETING PLANIRANJE 3
3 ODNOSI SA JAVNOŠĆU KAO DEO PROMOCIONOG MIKSA 6
4 Planiranje odnosa sa javnošću – Montenegro stars hoteli 9
5 ZAKLJUČAK 12
6 IZVORI I LITERATURA 13