Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diplomski radovi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Diplomski radovi (/Thread-diplomski-radovi--143788)


Diplomski radovi - derrick - 26-11-2012 04:55 AM

Uloga strategijskog menadžmenta u oblikovanju organizacije poljoprivrednog gazdinstva
Teorija radne vrednosti i subjektivistička teorija vrenosti
Dužnička kriza i metode rešavanja dužničke krize
Analiza finansijskih pokazatelja iz perspektive BSC – a preduzeća „Majevica – pumpe i cisterne\" AD Bačka Palanka
Godišnji zaključak sa osvrtom na finansijske organizacije
„Uloga merdžera i akvizicija u formulisanju i implementaciji strategije kod preduzeća\"
Razvoj multilateralnog sistema od RATT do STO
Pokazatelji poslovanja preduzeća „Bačka\" Vrbas
Obuka i trening zaposlenih u oblasti marketinga
Nelojalna konkurencija – primer
Ciljevi obračuna troškova posmatrano s aspekta bilansiranja zaliha i rezultata.
Runde multilateralnih trgovinskih pregovora sa osvrtom na doha ciklus.
Razvoj strukture kanala marketinga i kompleksnih distributivnih aranžmana.
Radna snaga u funkciji ekonomske efikasnosti.
INDIKATORI STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI SUBJEKTA KULE.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u preduzeću „Potisje Kanjiža\" AD Kanjiža.
Privatizacija banaka u Srbiji.
Koncepti, principi i vrednosti objektno orijentisanog razvoja.
Prekogranična saradnja Republike Srbije do 2020. godine
Uspešno sprovođenje strategijskog menadžmenta preduzeća.
Preduzetnička sklonost diplomiranih mladih.
Analiza i dizajn delokruga rada u javnom preduzeću.
Računovodstveno obuhvatanje i stepen harmonizacije i izveštavanja o stalnim sredstvima u preduzeću.
Svetska banka i zemlje u razvoju.
Zasavica – model etno, ekološkog, seoskog, manifestacionog i gastromonskog turizma
Planiranje i obračun troškova po ciljnim troškovima
Zaštićena javna dobra na teritoriji Sremske Mitrovice
Komparativna analiza stilova rukovođenja
Analiza kretanja indeksa cena u Republici Srbiji primenom ekonometrijskih metoda
Upravljanje kvalitetom kao osnova za uvećanje konkurentske prednosti u proizvodnim i uslužnim delatnostima
Izveštaj o novčanim tokovima
Iskustva i pravci razvoja elektronske trgovine
Specifični aspekti razvoja menadžera
Povratak industrije u Srbiju između želja i mogućnosti
Uticaj socijalne politike na smanjenje siromaštva
Proces regionalizacije automobilske industrije u EU
Karakteristike forenzičke revizije
Analiza i projektovanje informacionog podsistema planiranja proizvodnje u a.d. „Mitex\" Stara Moravica
Tekuća imovina – bitan segment privređivanja poslovnog subjekta
Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog osiguranja Srbije
Ocena ekonomske efikasnosti Metanolsko sirćetnog kompleksa
Tendencije u razvoju oblika proizvodne i poslovne saradnje preduzeća
Neparametarska analiza strukture potrošačke korpe u 2009. godini
Komparativna analiza postojećih B2B rešenja na teritoriji Republike Srbije. Tržište računarske opreme
Istraživanje i modeliranje vremenskih serija na primeru finansijskih podataka
Kreiranje plana i programa revizije
Testiranje i selekcija zaposlenih
Cloud Computing – novi oblik
Organizacija i funkcionisanje evropske centralne banke
Strane direktne investicije kao faktor razvoja
Moguće strategije u funkciji očuvanja konkurentske prednosti
Ocena ekonomske efikasnosti spoljnotrgovinskih preduzeća
Tržište obveznica i njegove karakteristike
Pregovaranje putem interneta
Poreska politika u funkciji finansijskog menadžmenta sa osvrtom na Veterinarski institut „Zrenjanin\"
Ekonomska uspešnost preduzeća sa posebnim osvrtom na javna preduzeća
Marketing komuniciranje u BIG CHICK u Malom Iđošu
Zadovoljstvo zaposlenih u opštinskoj upravi Čoka
Kretanje radne snage na tržištu rada u Srbiji u periodu ekonomske krize
Rizici u bankarskom poslovanju
Razvoj i organizacija tradicionalnih tržišnih institucija
Značaj društvene odgovornosti u odnosu prodavac -
Ocjena efikasnosti multinacionalnih kompanija
Anticipativno obračunavanje kamata
Ekonomska diplomatija – razvoj i perspektive
Cefta i trgovinski sporazum sa Ruskom federacijom
Uloga CASE alata u razvoju informacionog sistema
Lyoness kao nova forma uticaja na međunarodne ekonomske odnose
Ocena vodnog resursa na teritoriji opštine Sombor
Investiciona kalkulacija izgradnje pogona za proizvodnju hladno-ceđenih jestivih ulja
Uticaj elektronskog poslovanja na marketing finansijskih usluga
Međunarodni institut za unifikaciju privatnog prava (UNIDROIT) sa sedištem u Rimu
Teorija i modeli ponašanja potrošača u sferi kulture i umetnosti
Nula otpad – primer Novi Zeland
Učesnici kanala marketinga u preduzeću FKL u Temerinu
Ugovor o posredovanju
Klimatske promene i njihov uticaj na poljoprivredu
Upravljanje troškovima u funkciji efikasnosti FAP korporacije
Kompenzacija, cesija i asignacija kao alternativni oblici plaćanja
Javne nabavke u opštini Vrbas
Teorijska shvatanja o bilansu
Ekonometrijsko modeliranje, veze međuzavisnosti prometa robnih grupa u Srbiji
Izvori gotovine poslovnog subjekta i njihov značaj za poslovanje
Pozicija centralne banke na deviznom tržištu
Relacije unutrašnje trgovine i spoljnotrgovinskog prometa u Srbiji –Ekonometrijska istraživanja
Marketing i ekonomska efikasnost preduzeća
Efikasnost vodoprivrednog sistema u Srbiji
Konceptualni okvir oporezivanja i uspostavljanja ekonomske efikasnosti
Sistemske uloge unutar SWIFT mreže
Uticaj promotivne poruke na potrošača
Uloga portfolia proizvoda u kreiranju marketing strategije
Beneficije u Srbiji i drugim zemljama
Donošenje menadžerskih odluka na osnovu istraživanja tržišta
Monetarna politika i ekonomski oporavak u Srbiji
Privatni investicioni fondovi – oblik alternativnog ulaganja na brzorastućim tržištima
FER trgovina
Ekološki subjekti opštine Bačka Palanka
Različiti pristupi u implementaciji eCRM - a
Implementacija pokazatelja dinamike vremenske serije u turizmu
Ciljevi obračuna troškova posmatrano s aspekta bilansiranja zaliha i rezultata.
Runde multilateralnih trgovinskih pregovora sa osvrtom na doha ciklus.
Razvoj strukture kanala marketinga i kompleksnih distributivnih aranžmana.
Radna snaga u funkciji ekonomske efikasnosti.
INDIKATORI STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI SUBJEKTA KULE.
Sastavljanje finansijskih izveštaja u preduzeću „Potisje Kanjiža\" AD Kanjiža.
Privatizacija banaka u Srbiji.
Koncepti, principi i vrednosti objektno orijentisanog razvoja.
Prekogranična saradnja Republike Srbije do 2020.godine
Uspešno sprovođenje strategijskog menadžmenta preduzeća.
Preduzetnička sklonost diplomiranih mladih.
Analiza i dizajn delokruga rada u javnom preduzeću.
Računovodstveno obuhvatanje i stepen harmonizacije i izveštavanja o stalnim sredstvima u preduzeću.
Svetska banka i zemlje u razvoju.
Zasavica – model etno, ekološkog, seoskog, manifestacionog i gastromonskog turizma
Planiranje i obračun troškova po ciljnim troškovima
Proces regionalizacije automobilske industrije u EU
Karakteristike forenzičke revizije
Analiza i projektovanje informacionog podsistema planiranja proizvodnje u a.d.
„Mitex\" Stara Moravica
Tekuća imovina – bitan segment privređivanja poslovnog subjekta
Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog osiguranja Srbije
Ocena ekonomske efikasnosti Metanolsko sirćetnog kompleksa
Tendencije u razvoju oblika proizvodne i poslovne saradnje preduzeća
Neparametarska analiza strukture potrošačke korpe u 2009.
godini
Komparativna analiza postojećih B2B rešenja na teritoriji Republike Srbije.
Tržište računarske opreme
Istraživanje i modeliranje vremenskih serija na primeru finansijskih podataka
Kreiranje plana i programa revizije
Testiranje i selekcija zaposlenih
Cloud Computing – novi oblik
Organizacija i funkcionisanje evropske centralne banke
Strane direktne investicije kao faktor razvoja
Moguće strategije u funkciji očuvanja konkurentske prednosti
Ocena ekonomske efikasnosti spoljnotrgovinskih preduzeća
Tržište obveznica i njegove karakteristike
Pregovaranje putem interneta
Poreska politika u funkciji finansijskog menadžmenta sa osvrtom na Veterinarski institut „Zrenjanin\"
Ekonomska uspešnost preduzeća sa posebnim osvrtom na javna preduzeća
Marketing komuniciranje u BIG CHICK u Malom Iđošu
Zadovoljstvo zaposlenih u opštinskoj upravi Čoka
Kretanje radne snage na tržištu rada u Srbiji u periodu ekonomske krize
Rizici u bankarskom poslovanju
Razvoj i organizacija tradicionalnih tržišnih institucija
Organizacija i raspored radnog vremena po alternativnim metodama rada.
Karakteristike i pravci reforme sistema u Srbiji.
Bezbednost i zdravlje zaposlenih na primeru JP „Železnice Srbije\".
Bilans stanja kao osnovni finansijski izveštaj.
Odlike vrhunskih prodavaca.
Softverska podrška poslovnog procesa „Krediti u komercijalnim bankama\".
Komparacija agilnih metodologija LEAN i SCRUM.
Finansijski izveštaji u kontekstu odlučivanja.
Uticaj konkurentskih strategija na pozicioniranje proizvoda na tržištu.
Poreska politika u Srbiji .
Inoviranje turističke ponude opštine Žabalj.
Ocena ekonomske efikasnosti preduzeća Dragolj DOO.
Preduzeće u globalizovanoj ekonomiji.
Ocena ekonomske efikasnosti JKP \"Standard\" , Vrbas.
Primena trgovinske politike u poslovnim modelima elektronske trgovine.
Turizam velikih gradova - Amsterdam.
Kamatna stopa kao regulator odnosa na finansijskom tržištu.
Formulisanje strategije na primeru AIESECa.
Motivacioni modeli i tehnike u menadžmentu na primeru kompanije „Swisslion – Takovo\".
Razvoj prerađivačke industrije Srbije.
Planiranje ljudskih resursa.
Mere i instrumenti (mehanizmi) regionalne politike.
Organi zemljoradničke zadruge.
Planiranje ljudskih resursa u funkciji strategijskog planiranja na nivou kompanije.
Upotreba centara procene (AC) u procesu selekcije.
Održiva trgovina.
Upravljanje konfliktima u grupi.
Strategijski značaj PR funkcije u preduzeću.
Olap analitičko rešenje za praćenje proizvodnje i potrošnje vode.
Poljoprivreda u funkciji proizvodnje biodizela.
Moralno posredovanje poslovanja.
Filozofski pristup moralnim dilemama.
Energetska zavisnost Srbije i njen uticaj na tekući bilans.
Glad u svetu – uzroci i posledice.
Merchandising aktivnosti u prometu duvanskih proizvoda.
Funkcije i značaj nacionalne službe za zapošljavanje u sprovođenju aktivne i pasivne politike na tržištu rada.
Efekti devalvacije na platni bilans.
Razvoj WEB rešenja i sistema za upravljanje sadržajem.
Merenje i upravljanje stresom na radu.
Regionalizacija kao faktor ekonomskog razvoja Srbije.
Marketing logistika i regulativa transporta.
Uticaj strategija zasnovanih na resursima na razvojnu politiku preduzeća
Uticaj strategije povezane i nepovezane diverzifikacije na perspektivu razvoja preduzeća.
Strategije oporavka i izlaska iz krize kao jedan od mogućih pravaca razvoja preduzeća.
Benchmarking – osnovni instrument menadžmenta na putu ka poslovnoj izvrsnosti.
Poslovno – potrošački B2C model u uslovima globalnog elektronskog tržišta.
Primena statističkih metoda i ekonometrijskih modela u analizi i predviđanju grupe.
Organizacija i funkcionisanje trgovine na veliko i malo u Republici Srbiji.
Instrumenti politike bilansa.
Uticaj eksternog okruženja na izbor strategije preduzeća.
Značaj inovativne delatnosti na rast i razvoj preduzeća.
Agilni razvoj softvera primenom LEAN metodologije.
Priroda, uzroci i rešavanje konflikta u kanalima marketinga.
Dinamička analiza Republike Srbije po sektorima SMTK za period od 2001 – 2009 godine.
Fiskalna kriza u zemljama Evrozone.
Marketing istraživanje za lansiranje novih proizvoda na bazi kukuruza.
Razvoj OLAP analitičkog rešenja platnih kartica.
Analiza uspešnosti poslovanja DOO „DAFAR\" Zrenjanin.
Održivi privredni rast i povećanje zaposlenosti u Srbiji.
Dokumentacija i njena cirkulacija kao instrument efikasne organizacije računovodstvene funkcije.
Regionalne ekonomske razlike u Srbiji sa osvrtom na zaposlenost i zarade.
Reinženjering i ljudski resursi.
Regionalna razvojna strategija Banata.
Energija u funkciji ekonomske efikasnosti.
Impulsivne kupovine.
Depresija vs recesija – analoške razlike.
Ekološki subjekti na teritoriji opštine Zrenjanin.
Politika Evropske Unije u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija.
Razvoj informacionog podsistema magacinskog poslovanja u DOO „Pionir\" Beograd.
Pokazatelji poslovanja preduzeća „Simpro\" d.o.o.
Koncept nove industrijske politike Republike Srbije.
Osnovne pretpostavke izgradnje finansijskih izveštaja.
Strategija lokalnog razvoja opštine Šid.
Faktori ekonomije preduzeća u globalizovanoj ekonomiji.
Knjigovodstveno obuhvatanje zalihe robe u trgovinskom preduzeću „A&S UNION\" DOO Subotica.
Zeleni troškovi.
Ekonomsko finansijska kriza u Irskoj.
Primena trenda u analizi uvoza Republike Srbije.
Trgovinski sporazumi i životna sredina.
Definisanje strategije preduzeća u uslovima globalizacije.
Selekcija menadžera.
Bazelski komitet za superviziju banaka.
Dinamička analiza troškova života.
Sistem kompenzacije u Domu zdravlja u Senti.
Strategijsko upravljanje ljudskim resursima.
Strategija održivog razvoja Republike Srbije.
Međunarodni sajmovi kozmetike – primer parfema.
SCRUM metodologija u agilnom razvoju.
Proizvodnja, potrošnja i izvoz krompira.
Ulazne strategije za međunarodnu ekspanziju.
Teorije ekonomske uspešnosti preduzeća i njihovi modeli.
Značaj podataka iz finansijskih izveštaja za potrebe raznih korisnika.
Računovodstveno obuhvatanje specijalnih mesta troškova u preduzeću koje se bavi šumarstvom.
Evropska unija i njena politika proširivanja – slučaj BiH.
Internacionalizacija usluga putem franšizinga.
Uloga opština u lokalnom ekonomskom razvoju.