Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Troškovi proizvodnje - preduzetništvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Troškovi proizvodnje - preduzetništvo (/Thread-tro%C5%A1kovi-proizvodnje-preduzetni%C5%A1tvo)


Troškovi proizvodnje - preduzetništvo - Dzemala - 17-04-2011 11:03 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Obim proizvodnje robnih proizvođača odrđen je prema njihovim uslovima proizvodnje. Zbog toga svaka analiza ponude predstavlja poznavanje nekih najosnovnijih elemenata teorije proizvodnje. Proizvodnja bilo kog proizvoda zahteva utrošak određene količine resursa. Koliki će se obim proizvodnje ostvariti iz date količine resursa zaisi od proizvodne tehnike i tehnologije koja se primenjuje.
Proizvodnja bilo kog proizvoda pretpostavlja utrošak određene količine resursa. Troškovi predstavljaju vrlo važan element u procesu donošenja poslovnih odlulka. Svako povećanje troškova smanjuje profit preduzeća. Zbog toga posebna pažnja mora se posvetiti njihovom praćenju i mogućnosti njihovog sniženja za dati obim proizvodnje. Važnost troškova proizilazi iz činjenice da količina određenog proizvoda koju su proizvođači spremni da ponude tržištu zavisi kako od njegove cene, iako i od troškova njegove proizvodnje.
Veličina i kretanje troškova u zavisi od toga o kom se periodu radi, pa zbog toga se troškovi dele na troškove nastale u kratkom roku i na troškove u dugom roku....


Troškovi proizvodnje u kratkom roku

Obim proizvodnje u kratkom roku može da se menja samo u granicama definisanim mogućnošću promene varijabilnih činioca uz date fiksne činioce proizvodnje. Uz fiksno ulaganje kapitala povećanje količine uloženog rada rezultira rastom ukupnog proizvoda. Ukupan proizvod predstavlja ukupno proizvedenu količinu iskazanu u fizičkim jedinicama mere. Ukupan proizvod rada kao varijabilni faktor proizvodnje ima funkciju količine utroška tog faktora.
U kratkom roku, deo proizvodnih faktora, kao što su mašine i oprema, ne može da se promeni to jest prilagodi zahtevima povećane proizvodnje. Troškovi sredstava za rad u kratkom roku su fiksni.
Kratak rok predstavlja dovoljno dugo razdoblje da se prilagode varijabilni faktori kao što su predmeti rada i rad, pa su troškovi rada i predmeti rada u kratkom roku varijabilni.
Povećanje ulaganja rada uz nepromenjeno ulaganje kapitala dovodi do povećanja proizvodnje u kratkom roku. Rast proizvodnje po jedinici povećanja ulaganja rada predstavlja granični proizvod rada koji pokazjue za koliko će porasti proizvodnja ukoliko se ulaganje rada poveća za jedinicu....

Sadržaj

Uvod
1. Troškovi proizvodnje u kratkom roku
2. Troškovi proizvodnje u dugom roku
3. Elastičnost ukupnih troškova
Case study
Zaključak
Literatura