Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Preduzetništvo - odgovori - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Preduzetništvo - odgovori (/Thread-preduzetni%C5%A1tvo-odgovori)


Preduzetništvo - odgovori - Dzemala - 17-04-2011 10:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.1.Šta je to preduzetnička ekonomija?
Preduzetnička ekonomija je ekonomija zasnovana na znanju koje podrazumeva: sistematsko rešavanje problema, eksperimentisanje sa novim pristupima, učenje na sopstvenom iskustvu i primerima iz prošlosti, učenje na sopstvenom iskustvu i iskustvima drugih, transfer znanja brzo i efikasno kroz organizaciju.
Determinante koje određuju preduzetničku ekonomiju su:
KVANTITATIVNA: u svim savremenim ekonomijama u Evropi, privrednu strukturu u preko 90% čine preduzetnici, mala i srednja preduzeća
KVALITATIVNA: govori o njihovom relativnom ekonomskom doprinosu privredne ekonomije zemlje i meri se njihom doprinosu u Nacionalnom bruto proizvodu( za Srbiju 55%, 60% zaposlenih u MPS).
Koliko su mala i srednja preduzeća uspešna i specifična i dobra toliko je jaka i privreda zemlje.(Etalon su za državu, za faktor konkurentnosti)
2.Šta je obeležilo tehnološki diskontinuitet sredinom 20.veka i u čemu je značaj za razvoj preduzetništva?
50-ih fokus je bio na velikim preduzećima,Tehnološki diskontinuitet se javlja sredinom 20.veka kada se oslobađa preduzetnička inicijativa, prevazilazi se potreba za stereotipnim proizvodima, pojavljuje se veliki broj preduzetnika koji proizvode specifične proizvode. Dolazi do izmene privredne strukture u dva pravca:
- Brzo nastajanje velikog broja novih malih preduzeća
- Preoblikovanje velikih korporacija u dinamičnija preduzeća.
Prvo se pojavljuju pojedinci (inovatori) , pa reinženjeri.
3.Kako objašnjavate novi obrazac preduzetništva?
KONCEPT INOVACIJE je novi obrazac preduzetništva.
Preduzetništvo kao dinamičan proces – preduzetnici:
1. Preuzimaju inicijativu u proizvodnji i novim načinima poslovanja
2. (Re)organizuju ekonomske mehanizme za efikasniju upotrebu resursa
3. Preuzimaju rizik za mogući neuspeh poduhvata.


15 str