Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Međunarodni monetarni fond - finansije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Međunarodni monetarni fond - finansije (/Thread-me%C4%91unarodni-monetarni-fond-finansije)


Međunarodni monetarni fond - finansije - Dzemala - 17-04-2011 01:44 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


....Neki ga mešaju sa Svetskom bankom ili Međunarodnom Centralnom bankom. Međutim, MMF nije nijedno od navedenog. On bi se mogao definisati kao međunarodna kooperativna institucija koju čine 184 zemlje, dobrovoljno učlanjene, jer prednost vide u zajedničkom dogovaranju u okviru ove institucije, a sve u cilju postizanja što stabilnijeg međunarodnog sistema poslovanja. Takođe, MMF je institucija koja pozajmljuje novac svojim članovima, koje imaju probleme sa finansijskim obavezama, ali samo pod uslovom da preduzmu mere za eliminisanje tih poteškoća.


NASTANAK MMF-a


Tokom velike ekonomske depresije 30-ih godina ovog veka, koja je uzdrmala svetsku ekonomiju, javila se potreba za organizacijom poput MMF-a. U želji da se savladaju negativni efekti krize, zemlje su počele pojedinačno da preduzimaju intervencionističke mere koje su dovele do totalne konfuzije u međunarodnom poslovanju. Dolazi do kontrakcije međunarodnih monetarnih transakcija, smanjenja nivoa zaposlenosti i životnog standarda. Usled nenalaženja zajedničkog rešenja i neusaglašenosti mera koje su sve zemlje pojedinačno preduzimale dolazi do toga da je relacija između novca i vrednosti roba, kao i između nacionalnih valuta postala nejasna. Pod ovim okolnostima, svetska ekonomija je zapadala u sve veću krizu, da bi između 1929. i 1932. cena dobara na svetskom tržištu pala za 48%, a vrednost međunarodnog poslovanja za 63%....


rad je na 10 str