Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Seminarski Iz Mis-a - Elektronsko Poslovanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Seminarski Iz Mis-a - Elektronsko Poslovanje (/Thread-seminarski-iz-mis-a-elektronsko-poslovanje)


Seminarski Iz Mis-a - Elektronsko Poslovanje - Dzemala - 16-04-2011 06:32 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U uslovima sve oštrije konkurencije na međunarodnom tržištu poslovni sistem mora biti u stanju da ostvari komunikaciju sa tržištem i na efikasan način odgovori njegovim zahtevima. Ovo je nemoguće ostvariti bez podrške informacionih tehnologija, koje su značajno unapredile komunikaciju između proizvođača i kupaca, poslovnih partnera, kao i izmedju funkcija unutar samog preduzeća. Tako se radja pojam elektronskog poslovanja (Milanović, Tadić, Misita, 2005).

Izraz elektronsko poslovanje je prvi put upotrebljen od strane američke kompanije IBM da bi se označilo poslovanje uz značajnu primenu savremene, elektronske tehnologije. Do tada se ovaj izraz odnosio na poslovanje u sektoru elektronike. Pod elektronskim poslovanjem (Electronic Business) podrazumevamo obavljanje poslovnih procesa uz primenu elektronske tehnologije. Elektronska tehnologija podrazumeva kombinovanu upotrebu informacionih tehnologija i telekomunikacija. Ova vrsta tehnologije omogućava slanje velikog broja informacija, na velike daljine u kratkom vremenskom periodu. To omogućava preduzeću, koje u svom poslovanju koristi elektronsku tehnologiju, da ostvari značajne uštede u troškovima poslovanja, efikasnije obavlja svoje zadatke i, samim tim, bude konkurentnije na tržištu ...

Sadržaj

1. Uvod………………………………………………………………………………1.
2. Elektronsko poslovanje i menadžment………………………………………..2.
2.1 Definisanje elektronskog poslovanja…………………………………2.
2.2 Vidovi interakcija…………………………………………………….....3.
2.3 EDI……………………………………………………………………….4.
3. Elektronska trgovina (e-commerce)…………………………………………....4.
3.1 Razvoj elektronske trgovine…………………………………………...4.
3.2 Definisanje elektronske trgovine……………………………………...5.
3.3 Načini plaćanja pri on-line kupovini……………………………….….6.
3.4 Sigurnost………………………………………………………………...7.
3.5 Dostava robe……………………………………………………….…...7.
4. Internet marketing……………………………………....................9.
4.1 Definisanje internet marketinga…………...........….9.
4.2 Prednosti i koristi internet marketinga………...……9.
4.3 Načini sprovodjenja on-line marketinga………....10.
4.3.1 (Re)dizajniranje i promocija web sajta…….......10.
4.3.2 On-line oglašavanje……………………………................…11.
4.3.3 Marketing u forumima, newsgroups,
bulletin boards i web udruženjima………………….......…11.
4.3.4 E-mail marketing………………………………….................12.
5. Mobilna trgovina (m-commerce)…...................................12.
5.1 Definisanje mobilne trgovine.......................................12.
5.2 WAP..................................................................13.
5.3 Perspektive mobilne trgovine u Srbiji..........................13.
. Zaključak……………………………………………….............………………..14.
LITERATURA