Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Iformacioni paket PUMP 2007 - biznis plan - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Iformacioni paket PUMP 2007 - biznis plan (/Thread-iformacioni-paket-pump-2007-biznis-plan)


Iformacioni paket PUMP 2007 - biznis plan - Dzemala - 15-04-2011 11:16 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

PREDUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE MALIM PREDUZEĆEM

CILJ I OSNOVNI SADRŽAJ PREDMETA, NJEGOVO MESTO I ZNAČAJ U OBRAZOVANJU STUDENATA


Preduzetništvo, kao spiritus movens preduzeća koja nastaju, rastu i razvijaju se predstavlja bit slobodne tržišne privrede. Nova, mala preduzeća najznačajniji su kreatori novih proizvoda koji su bitno promenili život ljudi, najznačajniji su kreator novih radnih mesta, najviše doprinose promenama privredne strukture i predstavljaju najfleksibilniji i na potrebe potrošača najosetljiviji deo svake privrede. Stoga ne čudi što nikada u istoriji ekonomskih fakulteta i poslovnih škola nije bilo toliko zahteva da se obezbedi odgovarajuće obrazovanje iz oblasti preduzetništva i upravljanja malim preduzećem. Kao rezultat takvih potreba na brojnim ekonomkim fakultetima u svetu, odnosno poslovnim školama u nastavne planove se uvode discipline koje studentima pružaju osnovna ili potpunija znanja iz oblasti preduzetnišva i upravljanja malim preduzećem. Tako npr. sredinom 90 - ih godina više od četvrtine od ukupnog broja poslovnih škola u SAD, odnosno skoro sve rangirane poslovne škole, u svojim nastavnim planovima imaju predmete iz oblasti preduzetništva i upravljanja malim preduzećem. Mnoge od ovih poslovnih škola na poslediplomskim studijama, odnosno MBA studijama imaju predmete iz ove oblasti, a neke od njih poznate su po specijalizovanim magistarskim i doktorskim studijama iz oblasti preduzetništva i upravljanja malim preduzećem. Sa izvesnim zakašnjenjem slična situacija je i u drugim ekonomski razvijenim zemljama.

Kao preduzeća čija se konkurentska prednost ogleda u brzini, fleksibilnosti i osetljivosti na potrebe potrošača mala preduzeća mogu značajno doprineti razvoju tržišne privrede u našoj zemlji. Uvođenjem predmeta "Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem" u svoj nastavni plan Ekonomski fakultet u Beogradu pruža svoj doprinos ralizaciji tog cilja...

rad je napisan na 8 str