Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Skica lica mesta saobračajne nezgode - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Skica lica mesta saobračajne nezgode (/Thread-skica-lica-mesta-saobra%C4%8Dajne-nezgode)


Skica lica mesta saobračajne nezgode - Dzemala - 14-04-2011 06:01 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


ЗАДАТАК:

Дана 29.06.2005. године, око 16 сати и 30 минута, догодила се саобраћајна незгода у Липовцу, на регионалном путу Р-102 Крушевац – Равни код km стуба 77,416 km + 100 m, а у близини куће Весне Ракић (Записник о увиђају).

Асфалтни коловоз, на месту незгоде, пружа се у правцу. Коловоз је ширине 6 m, а поред обе ивице коловоза налазе се земљане банкине.

Анализом фотографија Фотодокументације (види Слике бр.1 и бр.2) налазимо да се коловоз на месту незгоде пружа у благом паду, гледано ка Крушевцу (смер кретања камиона), а као што то налази и вештак Радивој Д. Дамјановић, дипл.инж.саоб. у Саобраћајно – техничком вештачењу од 15.09.2005. године.
Коловоз је на месту незгоде подељен уздужном испрекиданом линијом на две коловозне траке за одвијање саобраћаја у оба смера.

За фиксну тачку ( у даљем тексту ФТ) узет је угао куће Весне Ракић из Липовца, која се налази са леве стране коловоза, и то угао куће ближи коловозу и Крушевцу. За оријњнтациону тачку (у даљем тексту ОТ) узета је тачка пресека десне ивице коловоза и нормале на коловоз повучене из ФТ. За оријентациони правац (у даљем тексту ОП) узета је десна ивица коловоза.

Камион (позиција бр.1 на Скици лица места) је затечен на левој ивици коловоза, и то десним боком на левој саобраћајној траци, а левим боком ван коловоза, тј. на банкини поред леве ивице коловоза. Камион је заустављен благо укошен у своју леву страну (ка левој ивици коловоза), усмерен према Крушевцу, предњим десним точком на удањености од 36,5 m после ОТ и 4,8 m улево од ОП, а задњим десним точком на удаљености од 31,4 m после ОТ и 4,5 m улево од ОП.

TRABANT (позиција бр.2 на Скици лица места) затечен је на средини коловоза, усмерен према левој ивици коловоза, предњим десним точком на левој саобраћајној траци на удаљености од 40,9 m после ОТ и 4 m улево од ОП, а задњим десним точком на десној саобраћајној траци на удаљености од 39,7 m после ОТ и 2,4 m улево од ОП.

Траг гребања на коловозу (позиција број 3 на Скици лица места), ширине 8 cm, затечен је на левој саобраћајној траци уз средишњу линију коловоза, са почетком на удаљености 18,1 m после ОТ и 3,4 m улево од ОП.

Други траг гребања на коловозу (позиција број 4 на Скици лица места) затечен је на левој саобраћајној траци, ближе левој ивици коловоза, при чему се почетак трага налази на удаљености од 19,3 m и 5,2 m улево од ОП, а завршетак на 19,6 m после ОТ и 5,5 m улево од ОП....