Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Karburator - sisak, plovak, i kontrola dovoda goriva na automobilu zastava 128 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Karburator - sisak, plovak, i kontrola dovoda goriva na automobilu zastava 128 (/Thread-karburator-sisak-plovak-i-kontrola-dovoda-goriva-na-automobilu-zastava-128)


Karburator - sisak, plovak, i kontrola dovoda goriva na automobilu zastava 128 - Dzemala - 14-04-2011 05:12 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Karburator je uređaj na benzinskom motoru koji priprema mešavinu benzina i vazduha potrebnu za rad motora. Pomoću karburatora se takođe upravlja snagom motora.

U karburatoru se raspršuje benzin i meša sa vazduhom u određenom odnosu, koji varira u zavisnosti od režima rada motora. Tako je na primer smeša bogatija benzinom u trenutku ubrzavanja, pri pokretanju (paljenju) motora, pri punom gasu i pri radu motora na slobodnom hodu. U karburatoru postoje razni uređaji koji omogućavaju promenu odnosa benzina i vazduha.

Osnovni deo karburatora je venturijeva cev, koja omogućava održavanje približno konstantnog odnosa benzina i vazduha. Ostali uređaji omogućavaju obogaćivanje smeše po potrebi. Snaga motora se kontroliše regulacijom količine smeše koja se doprema motoru....