Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bežični alarmni sistem za automobil - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Bežični alarmni sistem za automobil (/Thread-be%C5%BEi%C4%8Dni-alarmni-sistem-za-automobil)


Bežični alarmni sistem za automobil - Dzemala - 14-04-2011 04:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Можда је необично што се за алармирање користи мрежа, али то је добар начин да би уређај био универзалан и независан од физичких телефонских линија које потенцијални провалник може лако да онеспособи и пре него што почне да проваљује. Осим тога непокривеност фиксном телефонском мрежом одређених подручја значила би да објекте на таквим подручјима не можемо заштитити. У данашње време покривеност територије Србије сигналом је веома добра па ћемо то њено својство искористити за деловање нашег уређаја. На кориснику је да сам изабере оператера и кориснички пакет. Као пример примене овог система ја сам га модификовао за рад у аутомобилу.

Сам систем се састоји из више делова напајања, улазног сензора, излазног сензора (сирена), тастатуре, микроконтролера, и мобилног телефона. Микроконтролер у свом активном стању проверава стање на улазном сензору и у складу са његовом променом помоћу мобилног телефона и мреже позива унапред задат број...

САДРЖАЈ


1. УВОД 1
2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АЛАРМНИХ СИСТЕМА 3
2.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 3
2.2. ПОЈМОВИ КОД АЛАРМА 5
2.3. РАЗНИ ПРИМЕРИ АЛАРМА 7
2.4. САВРЕМЕНИ АЛАРМНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМОБИЛ 8
2.5. КРАТАК ОПИС РАЗВИЈЕНОГ СИСТЕМА 9
3. ХАРДВЕР 11
3.1. БЛОК ШЕМА 12
3.2. КОЛО ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ МИКОРКОНТРОЛЕРА 13
3.3. НАПАЈАЊЕ 14
3.4. МИКРОКОНТРОЛЕР 16
3.5. ТАСТАТУРА 18
3.6. СИГНАЛНЕ ДИОДЕ 20
3.7. УЛАЗНИ СЕНЗОР 21
3.8. ИЗЛАЗНИ СЕНЗОР 22
3.9. ПРЕДАЈНИК (МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН) 23
4. СОФТВЕР 24
4.1. БЛОК ДИЈАГРАМ АЛГОРИТМА ПРОГРАМСКОГ КОДА 25
4.2. ДРАЈВЕР ЗА ТАСТАТУРУ И УЛАЗНИ СЕНЗОР 27
4.2.1. ПРОГРАМСКИ КОД 27
4.2.2. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИЈА 27
4.3. ДРАЈВЕР ЗА СИГНАЛНЕ ДИОДЕ И ИЗЛАЗНИ СЕНЗОР 29
4.3.1. ПРОГРАМСКИ КОД 29
4.3.2. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИЈА 29
4.4. ДРАЈВЕР ЗА RS-232 КОМУНИКАЦИЈУ И АТ КОМАНДЕ 30
4.4.1. ПРОГРАМСКИ КОД 30
4.2.2. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ФУНКЦИЈА 30
5. ТЕСТИРАЊЕ УРЕЂАЈА 32
6. ЗАКЉУЧАК 35
7. ПРИЛОГ 36
7.1. ЕЛЕКТРИЧНА ШЕМА 36
7.2. ГОРЊИ СЛОЈ 37
7.3. ДОЊИ СЛОЈ 37
7.4. РАСПОРЕД ПЕДОВА СА ГОРЊЕ И ДОЊЕ СТРАНЕ 38
7.5. РАСПОРЕД КОМПОНЕНТИ 38
7.6. РАСПОРЕД РУПА 39
7.7. ЛЕГЕНДА ПО КОЈОЈ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ВЕЛИЧИНА РУПА 39
7.8. ПРОГРАМСКИ КОД 40
8. ЛИТЕРАТУРА 45