Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Racio analiza na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća Peštan - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Racio analiza na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća Peštan (/Thread-racio-analiza-na-osnovu-finansijskih-izve%C5%A1taja-preduze%C4%87a-pe%C5%A1tan)


Racio analiza na osnovu finansijskih izveštaja preduzeća Peštan - Dzemala - 14-04-2011 03:00 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Da bi se sagledala realna i objektivna finansijska situacija preduzeća, neophodno je izvršiti finansijsku analizu, koja opredeljuje prošlost i sadašnjost preduzeća, a predstavlja i osnovu (bazu) za predviđanje budućeg finansijskog stanja. Finansijska analiza bavi se utvrđivanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha, sa ciljem dobijanja verodostojne ocene o finansijskom položaju i aktivnosti preduzeća. Informacije dobijene finansijskom analizom predstavljaju polaznu osnovu za preduzimanje akcija usmerenih na popravljanje boniteta i trenda rasta i razvoja poslovanja preduzeća. S obzirom na to da su u bilansima prikazane samo monetarne vrednosti, takvi podaci imaju malu analitičku vrednost. Da bi ti podaci bili korisni za finansijsku analizu neophodno je između bilansnih pozicija uspostaviti odgovarajuće relacije.

Predmet analize su sredstva i izvori sredstava (podaci se dobijaju iz bilansa stanja) i poslovni rezultat, odnosno poslovni prihodi i rashodi (te podatke preuzimamo iz bilansa uspeha). Dakle, neposlovni prihodi i neposlovni rashodi (finansijski i vanredni) nisu predmet analize poslovanja preduzeća, a ni objekat izlaganja u ovom radu. Takođe, objekat izlaganja su samo poslovna sredstva i njihovi izvori, odnosno neposlovna sredstva i izvori neposlovnih sredstava su izvan okvira ovog rada.

Osnovni cilj finansijske analize je sagledavanje slabosti koje mogu dovesti do finansijskih problema u preduzeću u budućem periodu i preduzimanje adekvatnih mera za njihovo otklanjanje. Finansijska analiza treba da pruži odgovore o tome kakva je likvidnost preduzeća, kako menadžmet finansira investicije, da li preduzeće ostvaruje dovoljan iznos profita, da li akcionari primaju dovoljan iznos sredstava po osnovu vlasništva i slično....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU 5
2 PROIZVODNI PROGRAM PREDUZEĆA, TRŽIŠTA NA KOJIMA JE ZASTUPLJENO I GLAVNI PROIZVODI 5
2.1 Opis proizvodnog i trgovačkog programa 5
2.2 Tržište 5
2.3 Glavni proizvodi 5
3 KRATAK OPIS OSNOVNIH PROCESA U PREDUZEĆU 6
4 PODACI O PREDUZEĆU 6
4.1 Bilans stanja 6
4.2 Bilans uspeha 7
4.3 Racio analize na osnovu podataka iz datog modela 8
4.3.1 Pokazatelji strukture imovine 8
4.3.2 Pokazatelji strukture kapitala 8
4.3.3 Pokazatelji finansijske strukture 9
4.3.4 Pokazatelji likvidnosti 9
4.3.5 Pokazatelji rentabilnosti 10
5 KOMENTARI DOBIJENIH VREDNOSTI NA OSNOVU RACIO ANALIZE 11
5.1 Pokazatelji strukture imovine 11
5.2 Pokazatelji strukture kapitala 11
5.3 Pokazatelji finansijske strukture 11
5.4 Pokazatelji likvidnosti 12
6 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15