Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza poslovanja preduzeća bebac.co - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Analiza poslovanja preduzeća bebac.co (/Thread-analiza-poslovanja-preduze%C4%87a-bebac-co)


Analiza poslovanja preduzeća bebac.co - Dzemala - 14-04-2011 02:45 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVODNA RAZMATRANjA


Postoji više mogućih pristupa poslovanju preduzeća. Kakav će pristup menadžeri preduzeća odabrati, odnosno šta će biti njihova osnovna strategija,zavisi od dva bitna ograničavajuća uslova. Prvi uslov odnosi se na faktore sredine u kojima preduzeće posluje:drustveni, prirodni tehnološki, političko-pravni i konkurentski. Drugi uslov je internog karaktera, koji obuhvata ljudske i materijalne resurse preduzeća, preferencije vlasnika, znanja sposobnosti i druge karakteristike menadžera, kao i stil rada i opšta klima preduzeća. Otuda je veoma bitno za preduzeće da prati relevantne promene koje se događaju u sredini u kojoj posluje i da planira prilagođavanje ovim promenama...


LIČNA KARTA PREDUZEĆA

Beba Kids d.o.o. BEOGRAD
“Beba kids” – fabrika za proizvodnju i prodaju dečije odeće u Srbiji, osnovana je1988.godine. Danas je “Beba kids” u Srbiji jedna od vodećih fabrika odeće za decu od 0 do 14 godina.
Uspeh i snaga proizvoda “Beba kids” proizilazi iz njenih osam programa

Lična karta
Naziv: Dečiji modni brend “Beba kids” D.O.O Beograd


Sadržaj

1 UVODNA RAZMATRANjA 1
1.1 LIČNA KARTA PREDUZEĆA 1
1.2 Razvoj kompanije 1
1.3 Obračun zarada i akontacija 2
1.4 Akontacije 2
1.5 Finansijska analiza 2
2 Bilans stanja 4
3 Bilans uspeha 5
4 Izvestaj o tokovima gotovine 6
4.1 Izveštaj o promenama na kapitalu 6
4.2 Napomene i obelodanjivanje uz finansijske izveštaje 7
ZAKLjUČAK 9
LITERATURA 10