Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vrste nauka o moralu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Vrste nauka o moralu (/Thread-vrste-nauka-o-moralu)


Vrste nauka o moralu - Dzemala - 13-04-2011 04:08 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.VRSTE NAUKA O MORALUMoral u značenju u kojem se ovde uzima, tj. kao sistem normi o ljudskom ponašanju, veoma je složena pojava koja ima razne elemente , vidove, strane. Po svojoj suštini ovi elementi su toliko različiti da ih moraju proučavati i različite nauke.

Moral je pre svega sistem iskaza, koji su u ovom slučaju ideje o ponašanju ljudi, što znači da je on duhovna (kulturna) pojava. Kao takvu pojavu moral proučavaju duhovne (kulturološke) nauke. Postoje dve takve nauke o moralu: jedna, koja se može nazvati moralna dogmatika i druga koja se naziva moralna analitika (teorija).

Moral kao duhovna pojava ima smisaonu sadržinu, jer je to relativno čvrst sistem ideja, odnosno normi. Moralna dogmatika pruučava tu sadržinu. Njen zadatak je da tačno utvrdi šta moral sadrži, tj. šta naredjuje da čovek čini. Dogmatika se služi dogmatičkim metodom, kojim se utvrdjuje smisao odredjenih izraza i njihova smisaona povezanost. Ali duhovna sadržina morala mora se izučavati i sa gledišta njene strukture, tj. moze se proučavati iz kojih se pojmovnih (misaonih) elemenata moral sastoji i u kakvom su odnosu. Takvi su elementi, npr. moralna norma, moralna dužnost itd. Sve je to zadatak moralne teorije. . .


PREDMET SOCIOLOGIJE MORALA

Da bi sociologija morala našla svoje tačno odredjeno mesto medju svim brojnim discplinama, naučnim i filozofskim, koje predstavljaju moral, mora da ima svoj sopstveni predmet i metod. Odredjivanje predmeta sociologije morala zavisi od shvatanja predmeta same sociologije uopšte, odnosno opšte sociologije.


Predmet opšte sociologije morala


Moral je društvena pojava ali ima i mnoge druge strane i vidove. Ako se prouče društvene strane ili vidovi morala, onda nam se čini da sociologija morala ima tri osnovna zadatka, tj. deli se na tri glavna dela. . .