Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu (/Thread-tu%C5%BEba-i-postupak-po-tu%C5%BEbi-u-upravnom-sporu)


Tužba i postupak po tužbi u upravnom sporu - Dzemala - 13-04-2011 01:47 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Управноправни однос је посебна врста правног односа који настаје у области дјеловања управе. Ријеч је о специфичном правном односу у којем је увијек једна страна државни орган који одлучује о правима, обавезама или правним интересима конкретног појединца или правног лица, који је друга страна у управноправном односу.
Престанак управноправног односа означава тренутак када се окончава дејство управног акта, којим је заснован однос или општег правног акта на основу којег је настао. То су случајеви:
• једностраним раскидом,
• одрицањем од овлаштења друге,
• доношењем новог управног акта,
• управним актом неког другог субјекта неког другог субјекта или, што је у овом раду најзначајније пресудом суда у управном спору,
• завршењем односно исрпљењем дејства управног акта, те је његова даља егзистенција беспредметна,
• накнадна немогућност правног дејства којим је заснован управноправни однос...

САДРЖАЈ


1. УВОД ........................3
2. ТУЖБА У УПРАВНОМ СПОРУ ............7
2.1. Садржина, рок и предаја тужбе .............8
3. ПОСТУПАК ПО ТУЖБИ .................9
3.1 Припремни ( претходни ) поступак ............9
3.2 Одбацивање тужбе ....................9
3.3 Поништавање управног акта без достављања тужбе на одговоре......10
4. РЈЕШАВАЊЕ СПОРА .................10
4.1 Редовни поступак ..................10
4.2 Усмена расправа ....................11
4.3 Доношење одлуке ...................11
4.4 Садржина пресуде .................12
5. ЗАКЉУЧАК ...................13
6. ЛИТЕРАТУРА ...................14